De arbeidsmarkt van nu kenmerkt zich door schaarste. Als werkgever wil je er natuurlijk alles aan doen om je organisatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Daarom is het goed om te weten wat de nieuwe generatie werknemers belangrijk vindt. Flexibiliteit, qua werktijden en werkplek, is in elk geval erg populair. Wij vertellen je waarom en geven 5 tips om je op weg te helpen. 

op deze pagina

de belangrijkste voordelen van flexibel werken volgens werknemers

Een rondgang over het web langs diverse fora en onderzoeken laat zien dat jonge werknemers als de belangrijkste voordelen van flexibel werken zien:

 • een betere werk-privébalans:
  Millennials vinden hun werk belangrijk, zeker als het inhoudelijk en uitdagend is. Maar ze willen ook reizen, sporten en hun vrienden zien - en daarom moet het mogelijk zijn met werktijden te schuiven, vinden ze. Tweederde wil af en toe kunnen thuiswerken (dat geldt overigens ook voor de non-millennials).
 • meer werkplezier:
  Het overgrote deel van de millennials geeft in meerdere onderzoeken aan dat flexibele werkuren het werkplezier verhoogt. Kunnen werken op tijden dat het hen uitkomt - maar ook op wisselende locaties bijvoorbeeld - beschouwen ze als een groot pluspunt in een baan. Dat zorgt voor afwisseling en vrijheid, en daar hechten jongere werknemers erg aan.
 • meer regie over de eigen loopbaan:
  Flexibel kunnen werken geeft jongere werknemers het gevoel dat ze zelf iets te zeggen hebben over hoe hun leven eruitziet. Zo vinden ze het belangrijker om beoordeeld te worden op het werk dat ze doen, dan op hun aanwezigheid van 9 tot 5.

werkgevers over flexibel werken

In mei 2018 vroeg IWG (International Workplace Group) 18.000 werkgevers in 96 landen naar hun ervaringen met flexibel werken. Een paar resultaten:

 • 89% is ervan overtuigd dat flexibel werken hun onderneming groei heeft gebracht (in 2016 was dat nog 68%)
 • 83% gelooft dat flexibel werken hun onderneming meer winst oplevert (in 2016 was dat nog 64%)
 • 80% vindt dat het feit dat ze hun werknemers flexibel laten werken (tijden en uren) heeft geholpen bij het werven en behouden van toptalenten (in 2016 was dat nog 67%).

5 tips om met succes flexibel te (gaan) werken

Om flexibel werken in jouw organisatie tot een succes te maken, zijn vooral heldere afspraken en een goede communicatie onmisbaar. Maar je moet ook bereid (en in staat) zijn om praktische zaken anders te organiseren. Deze tips helpen je op weg.

1. wanneer wel en wanneer niet flexibel werken?

Spreek duidelijk af wanneer flexibel werken wel of niet kan. Bij de start van een nieuw project bijvoorbeeld, is het belangrijk dat iedereen van het team elkaar kent, elkaars rol weet en er gezamenlijk werkafspraken kunnen worden gemaakt. Regelmatig bij elkaar komen in die fase is dus handig. Maar de verdere uitwerking van stappen kan een stuk flexibel(er) qua tijden en locatie. Goede afspraken hierover kunnen misverstanden voorkomen.

2. samenwerken 2.0

Flexibele werknemers werken anders samen dan collega’s die vijf werkdagen per week een kantoor delen. Bied je werknemers voldoende digitale communicatiemiddelen - mail, werk-app, Skype of Hangouts/Meets - en zorg dat ze deze middelen kennen en gebruiken. Op die manier kunnen ze elkaar gemakkelijk opzoeken als ze elkaar nodig hebben. Zorg ook dat je flexwerkers hun agenda goed beheren en duidelijk communiceren over hun bereikbaarheid.

3. online veiligheid

Werken in de cloud, maar toch onderweg even op een openbaar Wi-Fi-netwerk inloggen? Het is belangrijk dat je flexibele werknemers het belang van online veiligheid kennen, en weten wat de do’s and don’ts zijn. Maak heldere afspraken over online veiligheid en hoe collega’s toegang krijgen tot online documenten. 

4. leidinggeven nieuwe stijl

Omdat je flexibele werknemers niet meer elke dag op kantoor zijn, moet je op een andere manier de vinger aan de pols houden. Zorg voor duidelijke briefings en regelmatig overleg om hun functioneren te beoordelen. En beoordeel hun prestaties op basis van het resultaat dat ze bereiken - nu je niet meer altijd ziet hoe ze zich inzetten.

5. er gaat niets boven echt contact

Flexibel werken heeft ook een keerzijde: collega’s zien elkaar minder vaak. Aan jou, als werkgever, de taak om te zorgen dat het teamgevoel sterk blijft, ondanks ieders wisselende werktijden en werkplekken. Organiseer daarom regelmatig contactmomenten waarop collega’s met elkaar kunnen bijpraten - en dat mag naast formele overlegmomenten ook best een teamdag of informeel etentje of borrel zijn. 

meer weten over flexibiliteit?

Wil je meer weten over flexibel werken? Lees hier alles wat je moet weten over arbeidsmarkt & flexibiliteit. Of vraag advies aan een van onze HR-professionals.