Randstad publiceert haar rapport flexibility@work 2014, met daarin een nieuw onderzoek naar zwartwerk, uitgevoerd door de Universiteit van Sheffield en Regioplan Beleidsonderzoek. Het rapport toont de belangrijke rol die goed gereguleerde flexibele werkgelegenheidsoplossingen kunnen spelen in de aanpak van zwartwerken.

Zwartwerken is in veel economieën op de wereld een enorm probleem. Van de wereldwijde werkzame beroepsbevolking van ongeveer 3 miljard mensen is bijna tweederde (ongeveer 1,8 miljard) zwartwerker. Het is algemeen bekend dat zwartwerken leidt tot een slechtere kwaliteit van het werk en slechtere arbeidsomstandigheden, het bedrijfsklimaat ondermijnt door oneerlijke concurrentie, en de financiële duurzaamheid van sociale zekerheidsvoorzieningen in gevaar brengt.

“Het rapport laat duidelijk zien dat er behoefte is aan een proactiever arbeidsmarktbeleid om onrechtvaardige restricties op uitzendwerk op te heffen”, aldus Jacques van de Broek, CEO van Randstad. “Bedrijven en economieën kunnen vandaag de dag alleen innovatief en concurrerend blijven als ze flexibel zijn. De hele discussie over het al dan niet toestaan van flexibel werk is misplaatst. De discussie zou eerder moet gaan over hoe flexibel werk het beste gereguleerd kan worden om een win-win-situatie te creëren voor zowel bedrijven als arbeidskrachten.”

betere alternatieven aanbieden

Uit het flexibility@work-rapport blijkt dat in geavanceerde economieën de omvang van zwartwerk erg varieert – van minder dan 10% in landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Nederland, tot meer dan 25% in delen van Zuid- en Oost-Europa. Landen waar zwartwerken minder vaak voorkomt, zijn vooral die landen waar bedrijven gemakkelijker een beroep kunnen doen op flexwerk om in hun behoefte aan arbeidskrachten te voorzien. Tegelijkertijd bieden deze landen ook een sociaal vangnet in de vorm van een arbeidsmarktbeleid dat zwakkere groepen op de arbeidsmarkt beschermt en ondersteunt. Blijkbaar kunnen deze relatief succesvolle economieën door het creëren van de juiste omgeving, waarin uitzendorganisaties een belangrijke rol spelen, het aanbod van en de vraag naar zwartwerken terugdringen door zowel werkgevers als arbeidskrachten betere alternatieven te bieden.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.