Veel wetten en regels veranderen op 1 januari en 1 juli. Deze zomer valt het aantal aanpassingen mee. Toch lijkt het ons goed om u te attenderen op wat er nu voor u de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van regelgeving zijn. Zodat u straks met een gerust hart op vakantie kunt.

de 3 belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving 

1. basiscontract arbozorg

Per 1 juli 2018 eindigt de overgangsperiode waarin u uw contract met arbodienstverleners  aan de vernieuwde Arbowet aan kunt passen. Op die datum moet het basiscontract arbozorg op orde zijn. Bent u er klaar voor? Lees meer over basiscontract arbozorg.  

basiscontract arbozorg: zo zit dat

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om zich door arbodeskundigen te laten bijstaan bij het uitvoeren van een aantal taken waaronder:

  • het aanbieden van deskundige ziekteverzuimbegeleiding
  • het toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • het aanbieden van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

In het basiscontract arbozorg moet staan hoe de arbodienstverlener u als werkgever in de praktijk ondersteunt bij die taken. U vult dit aan met diensten die uw organisatie nodig heeft.  

tip 

Op de Factsheet basiscontract van Arboportaal leest u meer over de eisen waaraan u moet voldoen.

2. bedragen minimumloon gaan weer omhoog

De hoogte van het minimumloon wordt in principe twee keer per jaar - op 1 januari en 1 juli - door het ministerie van SZW vastgesteld. Ook deze zomer gaan de minimumloonbedragen weer omhoog.

bruto bedragen minimumloon per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 hebben werknemers van 22 jaar en ouder recht op:

  • € 1.594,20 per maand
  • €    367,90 per week
  • €     73, 58 per dag

Jongere werknemers - van 15 t/m 21 jaar - krijgen een vast percentage van het minimumloon: het minimumjeugdloon. Bekijk hier de bruto bedragen minimumjeugdloon per 1 juli 2018.

de plannen met het minimumjeugdloon

Om te voorkomen dat de leeftijd een rol speelt bij het aannemen van mensen is de leeftijd voor het volwassen minimumloon op 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar. Op 1 juli 2019  wordt die leeftijd verder verlaagd: naar 21 jaar. Dat wil zeggen dat het minimumjeugdloon gaat gelden voor werknemers van 15 t/m 20 jaar. 

Tegelijkertijd gaat het minimumjeugdloon voor 18- t/m 20-jarigen omhoog. Dit leidt tot hogere loonkosten voor werkgevers. De Rijksoverheid heeft daarom een aantal maatregelen genomen, waaronder het invoeren van een compensatie voor deze verhoging: de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV). Wilt u meer weten? Bekijk dan hier alles wat u moet weten over het minimumloon van 2018.

3. avg: de nieuwe privacywet

We ontkomen er niet aan: ook de AVG staat in dit lijstje. Per 25 mei 2018 moet u voldoen aan de nieuwe privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vaak wordt in dit verband alleen gesproken over het beschermen van de klantdata, maar als werkgever moet u ook aandacht besteden aan de bescherming van de persoonsgegevens van uw werknemers.

Meer weten over de AVG? Bekijk dan ook: