Als werkgever heb je ongetwijfeld al gekeken naar de risico’s op verspreiding en besmetting met het coronavirus binnen je organisatie. Ook heb je hier passende maatregelen voor genomen, al dan niet op basis van een coronaprotocol. Prima actie. Maar het is niet voldoende. Je bent namelijk als werkgever verplicht om je risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) aan te passen aan de actualiteit.

wat is een ri&e?

Elk bedrijf met personeel in dienst moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Dat staat in de Arbowet. Als het goed is, heb je dus al een RI&E, en staat hierin wat de veiligheids- en gezondheidsrisico's in je bedrijf zijn en welke maatregelen je hiertegen hebt genomen. 

De RI&E moet altijd actueel zijn en dus worden aangepast als er extra risico’s ontstaan. Dat betekent dat je in je RI&E moet zetten:

  • waar de coronarisico’s zich in je organisatie voordoen
  • welke maatregelen je hebt genomen om besmetting en verspreiding te voorkomen.

coronaprotocol niet voldoende

Heb je al een coronaprotocol, zoals bijvoorbeeld opgesteld door de brancheorganisatie? Dan moet je nog steeds de RI&E aanpassen. Een coronaprotocol is namelijk te algemeen, omdat het voor de hele branche geldt. De Inspectie SZW heeft laten weten dat een corona-protocol bedrijven niet ontslaat van de plicht om een RI&E uit te voeren.  Jouw RI&E moet dus echt specifiek voor jouw bedrijf gelden. 

Je kunt wel goed gebruikmaken van het coronaprotocol door dit als basis te nemen voor de aanpassing van je RI&E. Een maatregel als ‘Besteed extra aandacht aan de hygiëne en reiniging van smartphones, toetsenborden en computermuizen’ kun je bijvoorbeeld makkelijk overnemen en toepassen op je eigen werksituatie. 

tip:

Op RIE.nl staat veel bruikbare informatie over COVID-19 en de RI&E. De SER heeft een (uitgebreide) handreiking geschreven waarin adviezen worden gegeven voor maatregelen voor specifieke situaties.

fris je hele ri&e op

Als je de RI&E toch onder de loep neemt, kun je meteen kijken of de beschrijving van de bestaande arbeidsrisico’s een update kan gebruiken. Doe je bijvoorbeeld aanpassingen aan de werkplek om besmettingsgevaar te verminderen, kijk dan ook meteen of je nog ergonomische aanpassingen kan doen die de werkhouding van je medewerkers kan verbeteren.

Het is ook mogelijk dat bepaalde risico’s op dit moment minder voorkomen, bijvoorbeeld doordat er meer medewerkers thuiswerken. 

Door het vele thuiswerken kunnen trouwens ook andere arbeidsrisico’s ontstaan. Denk aan te weinig bewegen, te lang doorwerken of een te hoge werkdruk. Die risico’s moet je ook in de RI&E opnemen.

let op!

Heb je de RIE aangepast en ben je toetsingsplichtig? Dan ben je verplicht om de aanpassingen in de RI&E te laten toetsen.

speciale aandacht voor thuiswerken

De RI&E moet voor alle medewerkers worden gemaakt, dus ook voor medewerkers die niet op kantoor werken. Het thuiswerken, dat door het coronavirus enorm toegenomen is, vraagt daarom om extra aandacht. Op RIE.nl staat meer informatie over de regels die hieraan zijn verbonden.

Ook de overheid wil dat er meer de gezondheid van thuiswerkende medewerkers wordt gelet en daarom is de campagne ‘Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!’ gelanceerd, met tips en tools voor medewerkers en werkgevers. 

tip:

Luister naar de podcast van het Steunpunt RI&E over de coronamaatregelen en de RI&E.