Het kabinet heeft verschillende financiële noodmaatregelen in het leven geroepen om gedurende de coronacrisis zoveel mogelijk banen en inkomens veilig te stellen en de economie te ondersteunen. Dit steunpakket is meerdere keren verlengd en uitgebreid. 

We geven hier een kort overzicht. Op Rijksoverheid.nl kun je terecht voor een uitgebreide toelichting op alle financiële regelingen.

op deze pagina

actuele wijzigingen

Op 27 mei 2021 heeft het kabinet laten weten dat het steunpakket voor banen en economie wordt voortgezet tot en met het derde kwartaal van 2021. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast. Lees hier meer over de nieuwe maatregelen.

NOW

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

 is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten. Werkgevers die ten minste 20% omzetverlies over drie maanden hebben geleden, kunnen een tegemoetkoming van maximaal 85% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 85%. 

Vanaf 6 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 is het derde tijdvak (NOW 3.3) open. De aanvraag moet je bij UWV indienen

Tozo

Met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

kunnen zelfstandig ondernemers, zoals zzp’ers, een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen. Deze regeling loopt tot en met 30 september 2021. 

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

is een belastingvrije tegemoetkoming voor bedrijven bij het betalen van hun vaste lasten, exclusief loonkosten.  Vanaf maandag 10 mei 12.00 uur is de TVL voor de eerste keer opengesteld voor grote bedrijven. Tot 10 mei 2021 konden alleen mkb-bedrijven gebruik maken van de steunmaatregel. Ondernemers die minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis hebben, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het minimale subsidiebedrag is € 1.500 en kan oplopen tot € 550.000 belastingvrij over drie maanden. Bedrijven met meer dan 250 werknemers krijgen maximaal € 600.000. Daarnaast kunnen de detailhandel en de horeca een voorraadvergoeding krijgen boven op de TVL-subsidie. Ook voor ondernemers in de evenementenbranche is er een extra subsidie.

Voor starters die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen, is er een aparte TVL-subsidieregeling

Meer informatie over de TVL staat op rvo.nl/tvl.

belastingmaatregelen

De Belastingdienst biedt een aantal regelingen voor ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen, zoals bijzonder uitstel van betaling, een lage invorderings- en belastingrente en versoepeling van sommige administratieve verplichtingen. 

Daarnaast zijn onder meer de volgende maatregelen genomen:

  • de werkkostenregeling is verruimd van 1,7% naar 3% over het fiscale loon tot en met € 400.000, net zoals vorig jaar
  • werkgevers kunnen bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast vergoeden
  • het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) is versoepeld.

Veel van de belastingmaatregelen worden verlengd tot en met 30 september 2021. De versoepeling van het urencriterium en het bijzonder uitstel van betaling worden na 1 juli 2021 niet verlengd. Lees er meer over op Belastingdienst.nl.

bankleningen, kredieten en financieringen

Voor ondernemingen die een beroep willen doen op een banklening, krediet of financiering zijn er verschillende regelingen. Op Rijksoverheid.nl staat een compleet en actueel overzicht.

Meer weten?