Tijdens de coronacrisis heeft het kabinet verschillende financiële noodmaatregelen in het leven geroepen om ondernemers te helpen, zoveel mogelijk banen en inkomens veilig te stellen en de economie te ondersteunen. Dit steunpakket is meerdere keren verlengd en uitgebreid, maar zal grotendeels op 1 oktober 2021 eindigen. 

We geven hier een kort overzicht van de maatregelen die tot 1 oktober 2021 gelden. Op Rijksoverheid.nl kun je terecht voor een uitgebreide toelichting op alle financiële regelingen.

op deze pagina

actuele wijzigingen

Op 1 oktober 2021 stopt het kabinet met de coronasteunmaatregelen voor bedrijven, zoals de NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen. Wel komt er nog een compensatieregeling voor de nachthoreca, als die ook na 1 oktober nog verplicht gesloten blijft.
De onbelaste vaste reiskostenvergoeding bij thuiswerken loopt wel door tot 1 januari 2022. Daarnaast komt de Werktijdverkorting (Wtv) per 1 oktober 2021 weer terug voor bedrijven die in plotselinge kortdurende problemen komen. Lees hier meer over de nieuwe maatregelen.

NOW

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming aanvragen als ze over drie aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% hebben. Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies. 

Er zijn zes aanvraagperiodes om een tegemoetkoming aan te vragen. Voor de zesde aanvraagperiode (NOW4) kun je nog geen aanvraag doen. 

Tozo

Met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunnen zelfstandig ondernemers, zoals zzp’ers, een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen. Deze regeling stopt per 1 oktober 2021.

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is een belastingvrije tegemoetkoming voor bedrijven bij het betalen van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Het minimale subsidiebedrag is € 1.500 en kan oplopen tot € 550.000 belastingvrij over drie maanden. Bedrijven met meer dan 250 werknemers krijgen maximaal € 1.200.000. 

Voor starters die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen, is er een aparte TVL-subsidieregeling

Meer informatie over de TVL staat op rvo.nl/tvl.

belastingmaatregelen

De Belastingdienst biedt een aantal regelingen voor ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen, zoals bijzonder uitstel van betaling, een lage invorderings- en belastingrente en versoepeling van sommige administratieve verplichtingen. 

Daarnaast zijn onder meer de volgende maatregelen genomen:

Veel van de belastingmaatregelen gelden tot en met 30 september 2021. De versoepeling van het urencriterium geldt tot 1 juli 2021 niet verlengd. Lees er meer over op Belastingdienst.nl.

bankleningen, kredieten en financieringen

Voor ondernemingen die een beroep willen doen op een banklening, krediet of financiering zijn er verschillende regelingen. Op Rijksoverheid.nl staat een compleet en actueel overzicht.

Meer weten?