Omdat de maatregelen vanwege de aanhoudende coronacrisis zijn verzwaard en Nederland in lockdown blijft, heeft het kabinet bekendgemaakt het derde steunpakket uit te breiden. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. 

Wat betekent dit voor jou? We hebben de belangrijkste veranderingen voor jou op een rijtje gezet. 

op deze pagina

actuele wijzigingen

Op 24 februari 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat ondernemers in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) krijgen. Ook verhoogt het kabinet in het eerste kwartaal de maximale voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel van € 200.000 naar € 300.000.

Op 21 januari 2021 kondigde het kabinet al een uitbreiding van het huidige noodpakket aan. Zo is het subsidiepercentage bij de TVL verhoogd naar 85% en komt er geen vermogenstoets bij de Tozo-regeling. De geplande versoberingen voor de NOW zijn van de baan. Verder zal tot 1 juli de maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd worden van 80% naar 85%. Daarnaast zijn een aantal fiscale coronamaatregelen verlengd.

NOW

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit drie tijdvakken van drie maanden, tot 1 juli 2021. Werkgevers die ten minste 20% omzetverlies over drie maanden (oktober t/m december) hebben geleden, kunnen een tegemoetkoming van maximaal 85% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 85%. 

Vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 gaat het tweede tijdvak van NOW 3.2 open. Ook in deze periode wordt de NOW onder dezelfde voorwaarden toegekend; het percentage blijft 85%. De aanvraag moet je bij UWV indienen

Tozo

Met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunnen zelfstandig ondernemers, zoals zzp’ers, een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen. Deze regeling loopt tot en met 30 juni 2021. Ondernemers kunnen deze uitkering vanaf 1 februari 2021 aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kun je dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.
Per 1 april gaat vervolgens de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging was eerder sprake van een vermogenstoets, maar het kabinet ziet af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kun je dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021). Je kunt Tozo aanvragen bij je eigen woongemeente.

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is een belastingvrije tegemoetkoming voor bedrijven bij het betalen van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Na de eerdere aankondiging van de uitbreiding van de regeling op er 21 januari 2021, is op 24 februari een verdere uitbreiding bekendgemaakt. Ondernemers die minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis hebben, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het minimale subsidiebedrag is € 1.500 en kan oplopen tot € 550.000 belastingvrij over drie maanden. Bedrijven met meer dan 250 werknemers krijgen maximaal € 600.000.

Voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 is de subsidie 85% van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. 

Daarnaast kunnen de detailhandel en de horeca een voorraadvergoeding krijgen boven op de TVL-subsidie. Ook voor ondernemers in de evenementenbranche is er een extra subsidie.

Voor starters die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen, komt er een nieuwe regeling. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. Meer informatie over de TVL staat op rvo.nl/tvl.

belastingmaatregelen

De Belastingdienst biedt een aantal regelingen voor ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen, zoals bijzonder uitstel van betaling, een lage invorderings- en belastingrente en versoepeling van sommige administratieve verplichtingen. 

Het kabinet heeft op 21 januari 2021 besloten de regeling voor bijzonder uitstel van betaling te verlengen. Je kunt een uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel nu tot 1 juli 2021 aanvragen. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Daarnaast worden onder meer de volgende maatregelen genomen:
> de werkkostenregeling wordt opnieuw verruimd van 1,7% naar 3% over het fiscale loon tot en met € 400.000, net zoals vorig jaar
> werkgevers kunnen tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden
> het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Lees er meer over op Belastingdienst.nl.

bankleningen, kredieten en financieringen

Voor ondernemingen die een beroep willen doen op een banklening, krediet of financiering zijn er verschillende regelingen. Op Rijksoverheid.nl staat een compleet en actueel overzicht.

Meer weten?