Vanaf 1 oktober komt het kabinet met noodpakket 3.0: een derde steun- en herstelpakket vanwege de coronacrisis voor ondernemers en werkenden. De meeste huidige regelingen uit noodpakket 1.0 en noodpakket 2.0 blijven tot 1 juli 2021 bestaan, maar worden wel geleidelijk afgebouwd. Belastinguitstel aanvragen was tot uiterlijk 1 oktober 2020 mogelijk. Het noodpakket 3.0 bevat naast de financiële steunmaatregelen ook twee nieuwe elementen: een aanvullend sociaal pakket voor ondernemers en werkenden en nieuwe stimuleringsmaatregelen voor het bedrijfsleven. Op 27 oktober 2020 is een aanvulling op het derde steunpakket aangekondigd, waarmee met name de horeca en evenementenbranche extra steun kunnen krijgen.

Wat betekent dit voor jou? We hebben de belangrijkste veranderingen voor jou op een rijtje gezet. 

op deze pagina

aanvullend sociaal pakket

Om mensen te ondersteunen en hen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt, trekt het kabinet € 1,4 miljard uit voor een nieuw, aanvullend sociaal pakket. Mensen die hun werk zijn verloren of dreigen te verliezen, krijgen begeleiding en hulp van nieuw op te zetten regionale mobiliteitsteams. Daarnaast gaat het kabinet mensen helpen hun kennis en vaardigheden bij te werken of zich om te scholen naar ander werk. Mensen die nu extra kwetsbaar zijn, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak, krijgen extra ondersteuning. Ook wil het kabinet mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden helpen. 

nieuwe stimuleringsmaatregelen

Het tweede nieuwe onderdeel van het steunpakket is dat het kabinet de economie wil stimuleren door zelf te gaan investeren. Daartoe wordt voor € 2 miljard aan bestaande investeringsplannen in de infrastructuur en woningbouw eerder gedaan dan gepland. Ook  investeert het kabinet onder meer in een nationale scale-up faciliteit en komt er geld beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aan te vullen. 

verlenging maatregelen vanaf 1 oktober

De voorwaarden van de lopende maatregelen worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn:

now 3.0

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) - voorheen Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid - wordt per 1 oktober 2020 met 3 tijdvakken van 3  maanden verlengd. De regeling, die bedoeld is om werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten, wordt geleidelijk versoberd. Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%. Daarnaast worden de vergoedingen geleidelijk afgebouwd van 80% naar 70% en daarna naar 60%. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer wordt vanaf 1 april 2021 verlaagd naar maximaal eenmaal het dagloon. De ‘ontslagboete’ verdwijnt: met het afnemen van de hoogte van de subsidie ontstaat er ook ruimte voor werkgevers om afscheid te nemen van werknemers.  Tot slot mogen bedrijven mogen straks - onder voorwaarden - de loonkosten laten dalen met 10, 15 en 15%. 
Alle bedrijven mogen een beroep doen op de NOW 3.0, ook als er eerder nog geen beroep op de NOW 1.0 of 2.0 is gedaan.

tozo 3.0

Met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunnen zelfstandig ondernemers, zoals zzp’ers, een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen. Deze regeling wordt verlengd t/m 30 juni 2021. De vermogenstoets in de Tozo die per 1 oktober in zou gaan, wordt uitgesteld tot 1 april 2021. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo 3’ tot en met maart 2021 een uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd. Daarnaast bieden gemeenten vanaf 1 januari 2021 extra ondersteuning aan zelfstandig ondernemers bij de voorbereiding op een nieuwe toekomst. Per 1 juli 2021 stopt de Tozo. Na afloop van de Tozo kunnen ondernemers onder voorwaarden bijstand krijgen op grond van de Bbz.

tvl

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is een belastingvrije tegemoetkoming voor bedrijven uit zwaar getroffen sectoren. Deze regeling wordt ook met 3 keer 3 maanden verlengd en geleidelijk afgebouwd. Het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000. Nu is dat € 50.000 per 4 maanden. T/m 31 december 2020 komen bedrijven met een omzetdaling van 30% in aanmerking voor de steun. Die drempel wordt per 1 januari 2021 verhoogd naar 40% en per 1 april naar 45%. Op 27 oktober is aangekondigd dat:

  • de TVL tijdelijk wordt opengesteld voor alle sectoren
  • de horeca (boven op de TVL) een eenmalige compensatie krijgt voor gemaakte kosten en ongebruikte voorraad
  • evenementenondernemers een eenmalige extra vergoeding krijgen.

bankleningen, kredieten en financieringen

Voor ondernemingen die een beroep willen doen op een banklening, krediet of financiering heeft het kabinet enkele bestaande regelingen verruimd en nieuwe regelingen in het leven geroepen. Ook deze regelingen blijven na 1 oktober 2020 nog van kracht. Op Rijksoverheid.nl staat een compleet en actueel overzicht van alle financiële regelingen.

belastingmaatregelen

De Belastingdienst biedt een aantal regelingen voor ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen, zoals  bijzonder uitstel van betaling, een lage invorderings- en belastingrente en versoepeling van sommige administratieve verplichtingen. Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten de belastingschuld vanaf 1 juli 2021 in 36 maanden aflossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd t/m 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd. Ga naar Belastingdienst.nl voor meer informatie.

aanvullende sectorale steun

Sectoren die sterk worden getroffen door contactbeperkingen, zoals de culturele en creatieve sector, krijgen extra geld t/m  juni 2021. Dit komt boven op de algemene steunmaatregelen. 

Meer weten?