Tijdens de coronacrisis kan sprake zijn van een dringend privéprobleem als je medewerkers ineens iets moeten regelen, bijvoorbeeld in het geval van ziekte of overlijden van een naaste of de uitval van opvang voor hun kinderen. Mogen zij daarvoor verlof opnemen? Hoe lang? En moet je hun loon dan doorbetalen? We zetten de regels en richtlijnen voor je op een rij.

dit moet je weten over het calamiteitenverlof

calamiteitenverlof: directe actie in een noodgeval

De Wet arbeid en zorg (Wazo) biedt je medewerkers de mogelijkheid verlof op te nemen om een dringend privéprobleem op te lossen. Dit calamiteitenverlof (of kort verzuimverlof) geldt voor de eerste opvang van noodsituaties, waarbij sprake is van ‘spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden’.  

Voorbeelden van dit soort situaties zijn:

  • een ziek kind van school moeten halen 
  • een loodgieter regelen voor een gesprongen waterleiding
  • de bevalling van de partner
  • het overlijden van een direct familielid (een bloedverwant van de medewerker of zijn/haar echtgenoot of geregistreerd partner, in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn)
  • een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis, dat alleen onder werktijd kan plaatsvinden - of het begeleiden van een naaste daarbij.

regels voor calamiteitenverlof

  • calamiteitenverlof duurt in de regel zolang als nodig is om een dringend probleem op te lossen. Volgens de wet: ‘een korte, naar billijkheid te berekenen tijd’. In de praktijk is dit meestal een paar uur tot maximaal een paar dagen. Het verlof is dus geen structurele oplossing voor de hele coronacrisis. Maar in de wet staan ook geen specifieke richtlijnen voor wat ‘kort en billijk’ is. Het komt erop neer dat je als werkgever een redelijk verzoek tot calamiteitenverlof niet kunt weigeren, met de bedoeling dat je in overleg met je werknemer de verlofperiode bepaalt
  • als werkgever ben je verplicht het loon van je werknemer volledig door te betalen
  • je werknemers hebben een meldingsplicht. Ze moeten zo snel mogelijk (zodra ze daartoe in staat zijn) doorgeven dat ze verlof opnemen
  • als werkgever mag je achteraf vragen om een bewijs dat het verlof nodig was
  • in de cao (of in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) kunnen andere afspraken over calamiteitenverlof staan. Als dat zo is, dan gelden deze afspraken.

verlof opnemen na het calamiteitenverlof

Als je werknemer moet thuisblijven om te zorgen voor een ziek kind of familielid, dan kan hij of zij recht hebben op (kortdurend of langdurend) zorgverlof. Heeft je medewerker na afloop van het calamiteitenverlof nog extra vrije dagen nodig om andere redenen dan de zorg voor een zieke? Dan kan hij of zij verlof opnemen in de vorm van vakantiedagen, ouderschapsverlof of onbetaald verlof. Dit kan ongunstig uitpakken voor je medewerker, en bovendien kun je als werkgever je personeel niet verplichten om verlof op te nemen tijdens corona. Ga daarom met je medewerkers in gesprek over andere oplossingen, bijvoorbeeld flexibele werktijden of het inhalen van niet-gewerkte uren.

meer weten over verlof?

Wil je meer informatie over verlofregelingen? Je leest er alles over in de werkpocket.