vernieuwde ontslagrecht: tips & ervaringen

nieuwe ontslagrecht: tips en ervaringen.

Per 1 juli 2015 is het tweede deel van de WWZ in werking getreden. De vernieuwing van het ontslagrecht stond hierbij centraal. De réden van het ontslag is sindsdien bepalend voor de ontslagroute... lees meer>

Payrolling: stand van zaken

Payroll: de laatste stand van zaken.

Payrolling lag medio vorig jaar flink onder vuur. Momenteel is de minister bezig met een nieuwe wet. Uitgangspunt is het gelijk trekken van de rechten van payroll-medewerkers... lees meer>

Bent u al voorbereid op de Wet DBA?

bent u al voorbereid op de wet DBA?

Per 1 mei 2016 volgt de wet DBA de VAR op. Hierdoor verandert de vastlegging van de arbeidsrelatie tussen u en de zzp'er. Straks bent u sámen verantwoordelijk voor financiële risico's. Bent u al... lees meer>

update arbeidsmarktontwikkelingen

update arbeidsmarktontwikkelingen februari 2016.

In het vierde kwartaal van 2015 is het aantal banen met 48.000 toegenomen. Het aantal vacatures groeide met 11.000. Deze groei is de grootste groei van banen sinds 2011. Vooral in... lees meer>

update arbeidsmarktontwikkelingen januari.

Het CBS publiceerde in januari dat het aantal werklozen daalde naar 588.000 in december. De werkloosheid kwam hiermee in december uit op 6,6% van de beroepsbevolking. Het producenten vertrouwen... lees meer>

WWZ: uitspraken kantonrechter

hoe gaat de kantonrechter om met de WWZ?

De strengere regels voor tijdelijke contracten en het nieuwe ontslagrecht hebben inmiddels tot diverse rechterlijke uitspraken geleid. We hebben een aantal WWZ uitspraken verzameld... lees meer>

nieuwe wet- en regelgeving 2016

arbeidsrecht: de veranderingen per 1 januari 2016.

Per 1 januari 2016 verandert er een en ander in het arbeidsrecht. Wat is belangrijk voor u als werkgever? Een kort overzicht van de wijzigingen met daarbij praktische tips...   lees meer>

update arbeidsmarktontwikkelingen november.

In het derde kwartaal zijn er 33.000 banen bijgekomen in vergelijking met kwartaal twee. De werkloosheid steeg in november licht, met 0,1% naar 616.000 werklozen...  lees meer>

Wet DBA volgt VAR op

Wet DBA volgt VAR op.

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp'ers gaat waarschijnlijk verdwijnen per 1 april 2016. De 'Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties volgt de VAR op. Wat is de stand van zaken?...  lees meer>

update arbeidsmarktontwikkelingen

update arbeidsmarktontwikkelingen oktober.

Volgens de laatste cijfers van het CBS stagneert de daling van de werkloosheid. Voor de maanden juli, augustus en september blijft het werkeloosheid percentage staan op 6,8%...  lees meer>

banenafspraak, quotumheffing & doelgroepen

banenafspraak, quotumheffing, doelgroepen, weet u het nog?

Hoe hoog is het quotumpercentage, welke medewerkers behoren tot de doelgroep, geldt de quotumheffing voor alle werkgevers? Veel vragen, hoe zit het nou eigenlijk? Wij geven u...  lees meer>

<vorige     1   2   3   4   5   6   7   8   9   volgende>

arbeidsmarkt en flexibiliteit.

Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Weet u wat u moet doen als u medewerker ziek wordt? Wat houdt de vakantie- en verlofregeling in? Gaat u binnenkort personeel werven en wilt u daarvoor social media inzetten? Randstad toont u de grote trends op hr-gebied en de werving van schaarse profielen. Maar ook wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals de ziekte- en participatiewet en het ontslagrecht.

U vindt hier alle ontwikkelingen waarvan u op de hoogte moet zijn.