Als werkgever kunt u ermee te maken krijgen dat u tijdelijk niet kunt beschikken over uw medewerker(s), bijvoorbeeld vanwege verlof en ziekte. Wat zijn de regels rondom verlof en ziekte en hoe gaat u daar het beste mee om? 

op deze pagina

vakantie en verlof
ziekte(verzuim)
vitaliteit en preventie

vakantie en verlof

Iedere werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon. Meestal is in de arbeidsovereenkomst of cao opgenomen op hoeveel vakantiedagen een werknemer recht heeft. Daarnaast hebben werknemers ook het recht om verlof op te nemen in bepaalde situaties. Het ligt aan het soort verlof in
hoeverre dit betaald of onbetaald is.
> vakantie en verlof
> opname van vakantiedagen
> vakantie en kort verzuim van flexwerkers
> meer over vakantie in de Werkpocket

ziekte(verzuim)

Eén van uw medewerkers meldt zich ziek. U wilt natuurlijk dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Maar bij verzuim door ziekte komt vaak meer kijken. Welke stappen moet u nemen als uw personeel ziek is?
> mijn medewerker is ziek, waar moet ik op letten?
> ziekmelding van de werknemer
> re-integratie

vitaliteit en preventie

Elk bedrijf is gebaat bij gezond en gemotiveerd personeel. Daarom wordt het steeds belangrijker om preventieve maatregelen te nemen om verzuim te voorkomen. De meeste werkgevers hebben de begeleiding van zieke medewerkers al goed geregeld, maar kunnen nog winst pakken door meer aandacht te besteden aan vitaliteit en preventie. 
> meer over gezondheidsmanagement in de Werkpocket
> meer over gezond en gemotiveerd personeel in de Werkpocket