De wereld waarin we leven en werken is veel dynamischer dan vroeger. Bouwen aan aanpassingsvermogen is een must. Hoe richt u uw organisatie zo in dat u in die dynamiek succes heeft in het behalen van uw strategische doelen?

op deze pagina

de noodzaak van strategische personeelsplanning
werkhouding
commitment
inzicht
bewustwording
checklist

de noodzaak van strategische personeelsplanning 

Bouwen aan aanpassingsvermogen is nodig om succesvol te zijn in de nieuwe wereld van werk, zeker waar de toenemende rol van technologie nieuwe vaardigheden en talenten vereist. Het is cruciaal om steeds te kunnen beschikken over de inzet van de juiste medewerkers op het juiste moment. Strategische personeelsplanning maakt dat mogelijk. Met de juiste methodiek, aanpak en ondersteuning draagt strategische personeelsplanning direct bij aan het vormgeven van uw organisatiestrategie en raken organisatie, managers en medewerkers voorbereid op verandering.

werkhouding

Door de toegenomen dynamiek verandert ook de vraag naar de sóórt arbeid vaker en sneller. Mee kunnen bewegen, ontwikkelen en leren zijn steeds belangrijkere vaardigheden voor werknemers. Beweging op gang brengen lukt echter alleen als het personeel hieraan bijdraagt. Dat vraagt om overtuiging dat dit de weg is die behoort bij de doelstellingen van het bedrijf. Managers en medewerkers moeten werken aan een andere werkhouding: durf en lef worden gewaardeerd, van je fouten leer je en wisseling van functie, taak en rol brengt je meer dan alleen vakinhoudelijke groei. Strategische personeelsplanning helpt u bij deze verandering.

commitment

Strategische personeelsplanning vergroot bij alle betrokkenen het inzicht en commitment voor beweging. Als voor managers en medewerkers helder is wat de strategische doelen vragen van de organisatie als geheel en van iedere medewerker individueel, kunt u daar effectief op ontwikkelen en begeleiden/coachen. Dit maakt het mogelijk om altijd de juiste mensen aan de organisatie te verbinden. Daarnaast is het ook voor alle medewerkers duidelijk waar zij naartoe werken.

inzicht

Door aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning krijgt u meer inzicht in:

  • waar de organisatie nu en over een aantal jaren staat, uitgaande van meerdere scenario’s
  • wat dat (kwantitatief en kwalitatief) betekent voor de toekomstige personeelsbehoefte
  • hoe het staat (kwantitatief en kwalitatief) met de huidige bezetting
  • welke vormen van flexibiliteit uw organisatie idealiter nodig heeft om de ambities in de toekomst te kunnen (blijven) realiseren.

bewustwording

Met het antwoord op bovenstaande vragen kunt u gerichte interventies ondernemen om zeker te stellen dat u blijft beschikken over de benodigde kennis en capaciteit. Het effectief doorlopen van dit onderdeel van strategische personeelsplanning vraagt om betrokkenheid en bewustwording van zowel managers als medewerkers. Dat is misschien wel één de belangrijkste effecten van strategische personeelsplanning: het maakt iedereen in de organisatie bewust van de noodzaak zich op verandering voor te bereiden.

checklist

Wilt u zelf aan de slag met strategische personeelsplanning? Bekijk onze checklist