tips voor het binden en boeien van medewerkers

Uw medewerkers verwachten steeds meer van u als hun werkgever. Niet alleen is een goed salaris, goede arbeidsvoorwaarden en afwisselend werk belangrijk. Uw medewerker wil ook trots zijn op de organisatie waar hij of zij voor werkt. Verder staan een goede werksfeer, opleidingsmogelijkheden en de mogelijkheid tot flexibel werken hoog op het verlanglijstje. Hoe komt u tegemoet aan al deze wensen?

op deze pagina

arbeidsvoorwaarden op maat
werken aan commitment
creëer een goede werksfeer
voer gesprekken
coaching en begeleiding
investeer in ontwikkeling

arbeidsvoorwaarden op maat

Goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk, maar niet iedereen wil dezelfde voorwaarden. Sommige medewerkers kiezen voor een beter salaris, anderen zijn meer op zoek naar flexibele werktijden. Als u in staat bent maatwerk te bieden, zult u uw medewerkers gemakkelijker aan uw organisatie kunnen binden.
> investeren in aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
> meer maatwerk in arbeidsvoorwaarden

werken aan commitment

Strategische personeelsplanning vergroot bij alle betrokkenen het inzicht en commitment voor beweging. Als voor managers en medewerkers helder is wat de strategische doelen vragen van de organisatie als geheel en van iedere medewerker individueel, kunt u daar effectief op ontwikkelen en begeleiden/coachen. Dit maakt het mogelijk om altijd de juiste mensen aan de organisatie te verbinden.
> meer over personeelsplanning
> checklist personeelsplanning

creëer een goede werksfeer

De meeste medewerkers vinden een goede werksfeer ontzettend belangrijk. Het creëren van een goede werksfeer kost niks, terwijl u er wel veel voor terugkrijgt. Het geven van meer vertrouwen, uitdaging en waardering aan uw medewerkers zal de werksfeer positief beïnvloeden. Daarnaast is open communicatie en investeren in goede samenwerking onzettend belangrijk.
> meer over werksfeer in de Werkpocket

voer gesprekken

Als u medewerkers aan uw organisatie wilt binden, moet u goed weten wat zij willen. Voer meerdere keren per jaar functionerings- en beoordelingsgesprekken met uw medewerkers. Het doel van deze gesprekken is het functioneren van de medewerker en de onderlinge samenwerking te verbeteren. 
> stappenplan om betere beoordelingsgesprekken te voeren

coaching en begeleiding

Een flexibele organisatie heeft baat bij duurzaam inzetbare medewerkers die meebewegen. Ze zijn vakkundig, gemotiveerd, vitaal en productief, nu en in de toekomst. Ontbreekt één van deze eigenschappen en wordt te weinig aandacht besteed aan (loop)baanfit, ontwikkeling en vitaliteit, dan komt niet alleen de inzetbaarheid van uw medewerker in het geding, maar ook de toegevoegde waarde voor uw organisatie en/of de arbeidsmarkt. Een effectief coachingstraject  of loopbaanbegeleiding van Randstad HR Solutions kan hierin ondersteunen en maakt uw medewerker bewust en beter in staat mee te bewegen.

investeer in ontwikkeling

Medewerkers die duurzamer inzetbaar zijn, zijn vitaler, productiever en gemotiveerder. Zo voegen zij meer en langer waarde toe aan uw organisatie. Bovendien wilt u gekwalificeerd personeel zo lang mogelijk aan uw organisatie binden. Het is daarom belangrijk te investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers.
> meer over opleiding en ontwikkeling in de Werkpocket
> meer over gezond en gemotiveerd personeel in de Werkpocket