risico mijden met flexibel personeel

Als ondernemer wilt u flexibel zijn en blijven. Het aannemen van vast personeel brengt risico’s met zich mee. Wat zijn de mogelijkheden voor het aantrekken van personeel, zonder het risico dat u aan ze vast zit? 

op deze pagina

uitzendkrachten
vakantiewerkers
oproepcontract
payrolling

Het gaat goed met uw bedrijf en eigenlijk heeft u meer werk dan u aankunt met de huidige bezetting. Uitbreiding van het personeelsbestand is nodig, maar u wilt liever geen onnodige risico’s lopen door vast personeel in dienst te nemen. Kies dan voor de inzet van flexibel personeel. Zo loopt u minder risico’s en houdt u uw organisatie slagvaardig en soepel. 

uitzendkrachten

Bij uitzendwerk stelt een uitzendbureau een werknemer aan u ter beschikking. U houdt vervolgens toezicht op en geeft leiding aan die werknemer. U kunt over deze werknemer beschikken zolang u deze nodig heeft. De werknemer is in dienst van een uitzendbureau of detacheringsbureau. U betaalt het bureau een bepaald tarief en zij zorgen voor de loonbetaling en de afdracht van loonheffing en sociale premies. Daardoor loopt u geen enkel risico.
> meer over flexwerkers in de Werkpocket
> snel inzetbaar personeel via Randstad

vakantiewerkers

Vakantiewerkers zijn scholieren en studenten die in de (zomer)vakantie tijdelijk werk doen. Vaak gaat het om minderjarigen. Zij hebben vanaf 15 jaar recht op het minimumloon. Minderjarigen tot 16 jaar mogen alleen onder voorwaarden werken buiten schooltijd en in vakanties. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zonder meer werken. Wel zijn er voor werknemers van 16 en 17 jaar speciale regels: zo mogen zij geen werk doen dat gevaar oplevert of schadelijk is voor de gezondheid. Vakantiewerkers brengen veel voordelen en relatief weinig risico’s met zich mee.
> meer informatie over het inschakelen van vakantiewerkers
> goed gekwalificeerde vakantiekrachten via Randstad
> meer over vakantiewerkers in de Werkpocket

oproepcontract

Als u alleen in bepaalde perioden extra personeel nodig heeft, is oproeparbeid een goede optie. Dit  heeft als kenmerk dat er alleen gewerkt wordt als er werk is. Er bestaan verschillende contractvormen voor oproeparbeid. 

Als werkgever loopt u risico’s als u zich niet houdt aan een aantal regels. Als een oproepkracht gedurende drie maanden wekelijks, of ten minste twintig uur per maand, tegen betaling heeft gewerkt, gaat de wet ervan uit dat er een arbeidsovereenkomst bestaat. Het gaat hier om een weerlegbaar rechtsvermoeden. Als u wilt aantonen dat dit vermoeden niet juist is, moet u bewijzen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.
> meer informatie over de kenmerken van deze contractvormen
> meer over oproepkrachten in de Werkpocket

payrolling

Wilt u als werkgever geen enkel risico lopen? Payrolling is een vorm van het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers, waarbij opdrachtgevers zelf verantwoordelijk zijn voor de werving, selectie en begeleiding van werknemers. Contractbeheer en verloning van de medewerkers gebeuren door de payrollonderneming, die als werkgever de verantwoordelijkheid draagt voor de arbeidsovereenkomst, de loon en salarisadministratie, de risico’s en de directe en indirecte kosten van bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid.
> meer over de voordelen van payroll
> meer over payrolling in de Werkpocket