productiviteitsverbeteringen

De productiviteit per gewerkt uur in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld. Maar de verhouding tussen de kosten van arbeid en de output staat onder druk. Hoe zorgt u voor een betere productiviteit tegen lagere kosten?

op deze pagina

duurzame inzetbaarheid
coaching
flexibele oplossingen voor productiviteitsverbetering

De kosten van arbeid in Nederland zijn relatief hoog. Een belangrijk gevolg van scherpe en nog toenemende concurrentie op de arbeidsmarkt is dat marges, en daarmee kosten, permanent onder druk staan. Bij arbeidskosten draait altijd om de verhouding met productiviteit en dus om concurrentiekracht: het gaat om de toegevoegde waarde. De productiviteit per gewerkt uur in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld. Maar de verhouding tussen de kosten van arbeid en de output staat onder druk.

duurzame inzetbaarheid 

Uitdaging, vertrouwen en waardering is belangrijk voor de productiviteit op de werkvloer. Daarnaast moet u aandacht blijven besteden aan de volgende thema’s:

 • (loop)baanfit:
  de bereidheid en het vermogen om de (loop)baan af te stemmen op veranderingen
   
 • persoonlijke groei en ontwikkeling:
  de bereidheid en het vermogen de eigen (beroeps)expertise actueel te houden en waar nodig nieuwe expertise te verwerven
   
 • vitaliteit:
  de bereidheid en het vermogen om voor de eigen gezondheid, energie en het bewaren van de balans te zorgen

> meer informatie over duurzame inzetbaarheid
> meer over gezond en gemotiveerd personeel in de Werkpocket

coaching

Veranderingen in de maatschappij volgen elkaar steeds sneller op. Een flexibele organisatie blijft hierop inspelen en is gebaat bij medewerkers die kunnen meebewegen. Als er te weinig aandacht is voor (loop)baanfit, ontwikkeling en vitaliteit, dan komt niet alleen de inzetbaarheid en productiviteit van uw medewerker in het geding, maar ook de toegevoegde waarde voor uw organisatie en/of de arbeidsmarkt. Een coachingstraject kan hierin ondersteunen en maakt uw medewerker bewust en beter in staat mee te bewegen.
>  coaching door Randstad HR Solutions
> sturen op skills voor de toekomst 

flexibele oplossingen voor productiviteitsverbetering

Heeft u een structurele behoefte aan grote aantallen tijdelijk personeel met klantspecifieke vaardigheden? Met Randstad Inhouse Services realiseert u kostenbesparingen door productiviteitsverbetering. Wij zijn gespecialiseerd in het werven, begeleiden en inplannen van uw flexibel en vast personeel. Wij werken exclusief op locatie en stemmen we onze processen af op uw specifieke behoeften. Samen creëren wij de ideale flexpool en plannen wij uw flexibele en vaste personeel. Daarmee verbeteren we de flexibiliteit, het behoud, de productiviteit en de efficiëntie van uw medewerkers. Meer weten? Neem direct contact met ons op.