Uw personeel is ontzettend waardevol voor uw bedrijf. Maar personeel kan ook een zware kostenpost zijn. Gelukkig zijn er manieren om te besparen op personeelskosten zonder ontslagen. We zetten een aantal voor u op een rij.

op deze pagina

subsidies voor personeel
productiviteit verhogen
arbeidsvoorwaarden versoberen
flexibele oplossingen voor verlaging personeelskosten

Als ondernemer wilt u voorkomen dat uw personeelskosten de pan uitrijzen. Het kan ook zijn dat u door het teruglopen van de omzet of het wegvallen van klanten noodgedwongen moet besparen op personeelskosten. Hoe bespaart u op personeelskosten zonder werknemers te ontslaan?

subsidies voor personeel

U kunt uw personeelskosten verlagen door gebruik te maken van subsidies voor personeel. Zo zijn er subsidieregelingen voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigde jongeren, werknemers van 50 jaar en ouder, jonggehandicapten, en werknemers met een arbeidsbeperking. Uw voordeel kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Zorg wel voor een goede voorbereiding: bij subsidieregelingen krijgt u te maken met allerlei voorwaarden. Laat u daarom altijd goed adviseren.
> subsidies en financiële voordelen in de Werkpocket

productiviteit verhogen

Een goede manier om personeelskosten te verlagen is het verhogen van de productiviteit. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door in overleg werkprocessen efficiënter in te richten. Zo krijgt u met hetzelfde team meer werk gedaan, waardoor u uiteindelijk bespaart op wervingskosten. Een andere, meer ingrijpende, manier is om coachings- en opleidingsactiviteiten (gedeeltelijk) niet meer onder werktijd laten vallen. Niet alle maatregelen zijn gemakkelijk te realiseren. Bedenk ook altijd of de verlaging van de personeelskosten opweegt tegen het verlies aan goodwill bij uw medewerkers.

arbeidsvoorwaarden versoberen

De meest pijnlijke manier om te besparen op personeelskosten is het versoberen van de arbeidsvoorwaarden. U hoeft uw werknemers niet te vragen salaris of pensioen in te leveren; u kunt bijvoorbeeld ook besparen op reis- en mobiliteitskosten. Peil bij uw medewerkers of ze hier begrip voor kunnen opbrengen. Omdat arbeidsvoorwaarden deel uitmaken van een contract, kunt u ze overigens niet eenzijdig wijzigen. U heeft vaak de toestemming van de werknemer nodig. Houd ook rekening met arbeidsvoorwaarden in een (eventueel verplichte) cao.

flexibele oplossingen voor verlaging personeelskosten

Wilt u uw personeelskosten verlagen door minder werknemers in vaste dienst te nemen? Maar wilt u wel voorbereid zijn op pieken en dalen en op eventueel ziekteverzuim binnen uw bedrijf? Kies dan voor de hr-oplossingen van Randstad, zoals uitzenden, detacheren en payroll. Wij denken graag samen met u na over de beste manier om uw personeelskosten te verlagen.
> onze hr-diensten