Bent u op zoek naar oplossingen voor meer flexibiliteit en minder personeel? Er zijn verschillende mogelijkheden om met minder personeel uw organisatie flexibeler te maken en toch de continuïteit op de werkvloer te behouden.

op deze pagina

strategische personeelsplanning
outplacement
poolmanagement
payroll: meer flexibiliteit en minder kosten

De omgeving waarin u als ondernemer werkzaam bent, is dynamischer dan ooit. Hoe richt u uw organisatie zo in dat u met minder personeel toch succes hebt bij het behalen van uw doelstellingen?

strategische personeelsplanning

Op elk moment in aldoor wijzigende omstandigheden kunnen beschikken over de benodigde kennis en arbeid(scapaciteit) is meer dan ooit cruciaal voor organisatiesucces. Strategische personeelsplanning maakt voor u en voor uw medewerkers helder wat uw doelstellingen vragen van de organisatie als geheel en van iedere medewerker individueel. ‘Welke competenties en vaardigheden heb ik nodig, nu en in de toekomst, en over welke talenten, competenties en vaardigheden beschik ik al?’ Pas als dat inzichtelijk wordt, kunt u daar effectief op ontwikkelen, begeleiden en coachen. Dit maakt het mogelijk om de juiste mensen aan uw organisatie te verbinden.
> checklist personeelsplanning
> aan de slag met strategische personeelsplanning

outplacement

Kiest u ervoor uw bedrijf voort te zetten met minder personeel? Of het nu om één medewerker gaat, of om honderden; wanneer sprake is van ontslag, wilt u als werkgever uw medewerker(s) uiteraard ondersteunen bij het vinden van nieuw passend werk. Via outplacement biedt u iedere medewerker, van laag- tot hoogopgeleid, de grootste kans op een nieuwe baan. Als u kiest voor outplacement via Randstad HR Solutions stellen wij alles in het werk om uw medewerker doelgericht en met aandacht voor zijn of haar talent, naar nieuw werk te begeleiden.
> meer over outplacement
> meer over ontslag in de Werkpocket

poolmanagement

Wilt u minder personeel in vaste dienst nemen, maar wel voorbereid zijn op pieken en dalen en op eventueel ziekteverzuim binnen uw bedrijf? Dan biedt een flexpool, samengesteld op basis van het door u opgestelde vacatureprofiel, wellicht uitkomst. De vaardigheden, ervaring en beschikbaarheid van de flexwerkers wordt afgestemd op uw wensen. Een groot voordeel van een flexpool is dat de juiste medewerkers op het gewenste moment gegarandeerd beschikbaar zijn. Hiermee voorkomt u onnodig productiviteitsverlies. Als u kiest voor een samenwerking met Randstad Inhouse Services, neemt onze accountspecialist binnen het bedrijf de volledige flexplanning van u over. Daarmee bent u altijd verzekerd van de juiste mensen, op de juiste plaats, op het juiste moment. 
> meer over flexibel personeel. 

payroll: meer flexibiliteit en minder kosten

Steeds meer ondernemers kiezen voor payrolling. U werft en selecteert uw eigen medewerkers en bepaalt de arbeidsvoorwaarden en de dagelijkse gang van zaken op kantoor. De payroller wordt juridisch werkgever, waardoor u geen omkijken meer heeft naar administratieve handelingen, zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van cao- en wetswijzigingen. Dit geeft u meer flexibiliteit en zorgt voor minder kosten en minder risico’s.
> wat kan Randstad Payroll Solutions voor u betekenen