op zoek naar de ideale leeftijdsmix

Oudere medewerkers brengen veel ervaring en kennis met zich mee. Jongere medewerkers komen vaker met frisse ideëen. Is er in uw bedrijf sprake van een ideale leeftijdsmix?

op deze pagina

leeftijdsbewust personeelsbeleid
duurzame inzetbaarheid
kenniscentrum

Jongeren hebben meer begeleiding nodig in het werk, terwijl oudere medewerkers meer ruimte krijgen voor zelfsturing. Daarom is het belangrijk op zoek te gaan naar een optimale leeftijdsmix binnen uw bedrijf. 

leeftijdsbewust personeelsbeleid

Uw medewerkers moeten tot hun pensionering mentaal en fysiek aan de slag kunnen en willen blijven. Leeftijdsbewust personeelsbeleid betekent dat u rekening houdt met de wensen en capaciteiten van oudere en jongere werknemers. Oudere werknemers hebben vaak veel kennis en ervaring opgedaan, die ze kunnen overbrengen op jongeren. Jongere werknemers hebben vaak recente kennis en nieuwe inzichten die ze graag willen gebruiken. Met leeftijdsbewust personeelsbeleid geeft u de vaardigheden en ambities van medewerkers in alle leeftijdscategorieën zoveel mogelijk ruimte. Hierdoor kan iedereen langer en beter gemotiveerd doorwerken.
> meer over leeftijdsbewust personeelsbeleid in de Werkpocket
> meer over gezond en gemotiveerd personeel in de Werkpocket

duurzame inzetbaarheid

Een duurzaam inzetbare medewerker is vitaal, productief en gemotiveerd, een werkend leven lang. De medewerker blijft zich ongeacht leeftijd ontwikkelen, zodat hij kan meebewegen met verandering en langer kan doorwerken. Daardoor voegt hij zowel nu als in de toekomst waarde toe in zijn werk. Zowel u als de medewerker ndividu plukken daar de vruchten van.
> meer informatie over duurzame inzetbaarheid

kenniscentrum

Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? In ons Kenniscentrum zetten we de meest actuele arbeidsmarktinformatie en trends op hr-gebied, zoals leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid, voor u op een rij. U vindt hier ook wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals de participatie- en ziektewet en het ontslagrecht.
> ga direct naar ons kenniscentrum