alles over salaris en andere beloningen

Uit onderzoek in opdracht van Randstad blijkt dat een marktconform salaris één van de belangrijkste drijfveren is voor werknemers. Waar moet u op letten bij salaris en andere beloningen? Wij zetten het voor u op een rij.

op deze pagina

onderhandelen over salaris
betaling van salaris
minimumsalaris
de Werkkostenregeling (WKR)
payroll: meer flexibiliteit en minder kosten

De belangrijkste vorm van loon is ‘loon in geld’, bijvoorbeeld salaris, provisie, premie, overwerkloon en gratificatie. Ook fooien, uitkeringen en ander geld van derden die u uitbetaalt aan een een werknemer op grond van zijn dienstbetrekking, behoren tot het loon.

onderhandelen over salaris

Heeft u net de perfecte kandidaat gevonden voor een vacature bij uw bedrijf? Dan is het tijd om te gaan onderhandelen over het salaris. De belangrijkste tip voor het voeren van een salarisgesprek is misschien wel: denk niet in termen van winnaars en verliezers.
> tips voor het voeren van goede onderhandelingen over salaris.

betaling van salaris

In de arbeidsovereenkomst staat over welk tijdvak het salaris moet worden uitbetaald, bijvoorbeeld per week of per maand. Als dat tijdvak is afgelopen, moet u het loon uitkeren: weekloon na een week en maandloon na een maand. Het tijdvak na afloop waarvan de werkgever het salaris moet betalen, kan schriftelijk in de arbeidsovereenkomst worden verlengd. Daar zijn echter wel grenzen aan: bij een weekloon kan de uitbetaling nooit langer dan een maand worden uitgesteld en bij een maandloon nooit langer dan een kwartaal. Zorg ervoor dat u het salaris op tijd betaalt: als u het salaris te laat betaalt, kan uw werknemer aanspraak maken op een verhoging wegens vertraging.
> meer over loon in de Werkpocket

minimumsalaris

U moet uw werknemers ten minste een minimumsalaris betalen: het wettelijk (bruto)minimumloon. De hoogte van dit minimumloon is afhankelijk van leeftijd, arbeidsduur en aantal arbeidsuren. Werknemers van 15 tot en met 22 jaar hebben recht op een deel van het minimumloon: het minimumjeugdloon. Het minimumloon wordt in principe tweemaal per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen, op 1 januari en op 1 juli. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder bedraagt het brutominimumloon voor een volledige werkweek (tot een maximum van veertig uur)
> meer over minimumloon in de Werkpocket

de Werkkostenregeling (WKR)

Behalve in salaris kunt u uw werknemers ook in natura belonen, bijvoorbeeld met een ‘fiets van de zaak’ of een kerstpakket. Ook kunt u onder specifieke voorwaarden zakelijke kosten aan een werknemer vergoeden. Deze voorwaarden gelden onder andere voor reiskosten, telefoonkosten en maaltijden. Voor onbelaste vergoedingen en extraatjes voor uw werknemers kunt u sinds 1 januari 2015 alleen nog maar de Werkkostenregeling (WKR) gebruiken. Binnen deze regeling kunt u in 2015 maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Alleen voor de auto van de zaak blijft een aparte regeling gelden.
> bekijk meer informatie over de WKR
> in de Werkpocket: werkkostenregeling

payroll: meer flexibiliteit en minder kosten

Wilt u de juridische en administratieve aspecten rondom het werkgeverschap liever uitbesteden? Kies dan voor voor payrolling. Daardoor heeft u geen omkijken meer naar het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, salarisadministratie, loondoorbetalingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, ontslagprocedures en de verwerking van cao- en wetswijzigingen. Dit geeft u meer flexibiliteit en zorgt voor minder kosten en minder risico’s.
> wat kan Randstad Payroll Solutions voor u betekenen?
> meer over payrolling in de Werkpocket