investeren in aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn één van de belangrijkste drijfveren voor werknemers.  Hoe haalt u het meeste rendement uit arbeid? Bekijk iedere werknemer als individu en pas de arbeidsvoorwaarden daarop aan.

op deze pagina

faciliteer en stimuleer ontwikkeling 
arbeidsvoorwaarden = maatwerk
goede arbeidsvoorwaarden voor vast én flex

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bestaan vanzelfsprekend uit een marktconform salaris, voldoende vakantiedagen en een goede pensioenvoorziening. Maar daarnaast zijn ook andere elementen van groot belang om aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te creëren, zoals: 

  • aandacht voor ontwikkeling
  • maatwerk voor individuele wensen en omstandigheden
  • gelijkwaardige behandeling van álle medewerkers

faciliteer en stimuleer ontwikkeling

Help uw medewerkers te investeren in werkzekerheid. Voor steeds meer mensen is groei en ontwikkeling van groot belang. Ze verwachten van een werkgever dat die hen daarin faciliteert en stimuleert. Een baan voor het leven verwachten ze niet, maar wel wel afwisseling van werk, nieuwe uitdagingen en opleidingsmogelijkheden. Dat hoeven niet altijd formele opleidingen te zijn; ook variatie in werkervaring leidt tot (werkend of informeel) leren. Door hier rekening mee te houden in uw arbeidsvoorwaarden versterkt u de inzetbaarheid van uw werknemers en en versterkt u uw aantrekkingskracht als werkgever.
> tips voor het binden en boeien van medewerkers
> meer over opleiding en ontwikkeling in de Werkpocket

arbeidsvoorwaarden = maatwerk

Het personeelsbestand van organisaties is diverser dan ooit. Toch gaan werkgevers in hun arbeidsvoorwaarden nog vaak uit van ‘one size fits all’. De uitdaging is iedere werknemer als individu te bekijken en daar de arbeidsvoorwaarden op aan te passen. Zorg ervoor dat u ontwikkeling, productiviteit en toegevoegde waarde meer centraal stelt in arbeidsvoorwaarden en beloning dan leeftijd, ervaring en de duur van een dienstverband. Of geef uw werknemers flexibiliteit en autonomie in het bepalen van werktijden en werkplekken. Als u meer maatwerk in arbeidsvoorwaarden biedt, wordt u over het algemeen aantrekkelijker gevonden. Dat geldt in sterkere mate voor jongeren, vrouwen en ook voor babyboomers.
> meer maatwerk in arbeidsvoorwaarden

goede arbeidsvoorwaarden voor vast én flex

Flexibele medewerkers, die via tijdelijke contracten, detachering, payrolling of op uitzend- of zzp-basis bij u werken, zijn net zo goed collega’s. Behandel ze ook zo. Probeer de beloning en arbeidsvoorwaarden van vaste en flexibele medewerkers zoveel mogelijk gelijk te trekken. Betrek uw tijdelijke medewerkers bij werkoverleggen en geef ze toegang tot opleidingen en cursussen. Dit leidt tot minder verloop, minder wervings- en introductiekosten en meer kwaliteit in het werk. Zo zijn ook uw flexibele medewerkers trots en betrokken: ze horen erbij en ervaren meer werkzekerheid.
> meer over werving en selectie in de Werkpocket 
> meer over payrolling in de Werkpocket