beloning van medewerkers

De wereld van werk verandert. Eén van de uitdagingen werkgevers mee te maken hebben, bevindt zich op het gebied van beloningen: hoe verhoogt u de toegevoegde waarde van arbeid, op een manier die bijdraagt aan onze welvaart?

op deze pagina

beloning in de vorm van salaris
beloning in de vorm van arbeidsvoorwaarden
beloning in de vorm van flexibele werktijden

Bij de beloning van medewerkers speelt de lengte van een dienstverband vaak een grote rol. Nu de verbintenissen gevarieerder, korter en losser worden en de concurrentie toeneemt, zorgt een verschil in beloning voor een tweedeling op de arbeidsmarkt. Jongeren, of eigenlijk iedereen zonder een langdurig vast dienstverband, kijken met smart naar de voor hen onbereikbare beloning en pensioenen van oudere medewerkers. Als werkgever maakt u zich wellicht zorgen over de kosten van oudere werknemers. De ouderen zelf (en dat  begint al vanaf 40 jaar) klampen zich vast aan hun baan. Want als ze die kwijtraken, komen ze vaak nog maar moeizaam aan de slag, zeker als ze willen vasthouden aan hun oude belonings- en functieniveau. 

beloning in de vorm van salaris

U weet wat u van uw medewerker vraagt. Maar wat krijgt hij of zij daarvoor terug? Een beloning in de vorm van salaris blijft natuurlijk van belang. Uit onderzoek in opdracht van Randstad blijkt dat een marktconform salaris één van de belangrijkste drijfveren is voor werknemers.
> alles wat u moet weten over salaris en andere beloningen

beloning in de vorm van arbeidsvoorwaarden

Nu vaste contracten steeds zeldzamer zijn, komen automatische loonstijgingen en promoties minder vaak voor. Ook kan de betrokkenheid van uw medewerkers afnemen. Dat vraagt om een nieuwe wederkerigheid. Stel in de beloning van uw medewerkers ontwikkeling, productiviteit en toegevoegde waarde meer centraal dan leeftijd, ervaring en de duur van een dienstverband. Met andere woorden: investeer in aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, die ook bestaan uit aandacht voor ontwikkeling, maatwerk voor individuele wensen en omstandigheden en de gelijkwaardige behandeling van álle medewerkers.
> meer over beloning van uw medewerkers via aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

beloning in de vorm van flexibele werktijden

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt flexibel werken en variërende werktijden belangrijk. De werktijden van uw medewerkers zijn vaak vastgelegd in het contract of in de arbeidsvoorwaarden. Om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van uw medewerkers, mag u afspraken maken over flexibele werktijden. Dit moet uiteraard altijd binnen de wettelijke kaders gebeuren.
> meer over (de aanpassing van) werktijden