productontwikkeling en innovatie

Innovatie betekent vernieuwing. Veel ondernemers denken bij innovatie aan nieuwe producten, maar ook het verbeteren van een product of het veranderen van een bedrijfsproces is innovatie.

op deze pagina

hoe ga ik om met innovatie?
innovatiematrix

hoe ga ik om met innovatie?

We leven in een uitdagende tijd. In de wereld, en zeker ook in de wereld van werk voltrekken zich voor onze ogen grote veranderingen. We zijn onlosmakelijk verbonden met de wereldmarkt en met de groeiende dynamiek van economische, technologische en sociale ontwikkelingen. Ons werk en onze organisaties worden er direct en indirect door geraakt.
> meer over innovatie van werk in de Werkpocket

innovatiematrix

Inzicht hebben in de arbeidsmarktontwikkelingen die relevant zijn voor uw sector en uw organisatie is belangrijk voor een succesvolle bedrijfsvoering. Samen met u kijken wij naar de consequenties van deze ontwikkelingen voor de strategie van uw organisatie en de wijze waarop de in-, door- en uitstroom van medewerkers binnen uw organisatie wordt vormgegeven. Met de door Randstad ontwikkelde ‘Innovatiematrix’ wordt gericht bepaald welke innovaties mogelijk zijn om op de toekomst te anticiperen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.