preview whitepeper talentmanagement

wat wil de professional en hoe bindt u hem/haar aan uw bedrijf?

whitepaper talentmanagement

De persoonlijkheid van de professional van nu is te omschrijven als carrière- en resultaatgericht, zakelijk en leergierig. Zij stellen dan ook specifieke eisen aan hun werkgever. Salaris en werksfeer zijn voor professionals de belangrijkste motiverende factoren. Inhoud en uitdaging in het werk, carrièreperspectief en opleidingsmogelijkheden spelen ook een bovengemiddeld grote rol bij arbeidsmotivatie. Jonge, hoogopgeleide professionals hechten veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Hiermee onderscheiden zij zich van andere doelgroepen op de arbeidsmarkt. Van de professionals heeft 80 procent in het afgelopen jaar moeite gedaan om zijn kennis en competenties uit te breiden. Dit is meer dan iedere andere groep binnen de Nederlandse beroepsbevolking.

Uit onderzoek van Insites Consulting (2013), dat zij in opdracht van Randstad heeft uitgevoerd, komen de volgende punten naar voren die bepalend zijn voor de arbeidsmotivatie van professionals:

1. ontwikkelen en groeien
2. flexibiliteit in het bepalen van werktijden en werkplekken
3. waardering in de vorm van concrete feedback
4. men kan goed omgaan met verandering en vindt dit zelfs prettig
4. er wordt graag gewerkt in een open en informele werksfeer
6. social media vormen een belangrijk online‘carrière-kanaal’
7. zekerheid
8. afwisseling en nieuwe ervaringen

zo bindt u veeleisende talenten

“Werknemers hebben behoefte aan vastigheid, maar bedrijven streven naar meer flexibiliteit. Om het juiste personeel aan te trekken, zult u als werkgever nieuwe zekerheden moeten bieden, los van de vorm van het arbeidscontract,” aldus Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt Randstad.

Een ‘zekerheid’ die u als werkgever bijvoorbeeld kunt geven, is de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en het realiseren van persoonlijke ontwikkeling. Want daarmee groeit de waarde van de werknemer op de arbeidsmarkt. En dat is precies wat medewerkers nodig hebben in een flexibele arbeidsmarkt: met voldoende ervaring en bagage zijn zij beter inzetbaar en kunnen ze makkelijker overstappen naar een volgende baan. Dit past in het nieuwe ‘loopbaandenken’, dat draait om werkzekerheid in plaats van baanzekerheid.

whitepaper talentmanagement

Waarmee kunt u zich als werkgever nog meer onderscheiden om talent aan te trekken? “Een niet zo bijzonder salaris valt goed te compenseren met zachtere arbeidsvoorwaarden”, aldus Ten Hoonte. “Denk hierbij aan een goede werksfeer en maatwerk. Het helpt om steeds meer maatwerk te bieden in plaats van een one size fits all-aanpak.” Concreet betekent dit dat u als werkgever mogelijkheden biedt om het werk zó in te richten dat het past bij de individuele kenmerken, wensen en levensomstandigheden van de werknemer. Dat geldt met name voor jongeren, vrouwen en babyboomers. Zij prefereren een organisatie waar ruimte is voor individuele afspraken over werk en ontwikkeling.