programma Jeugd op Zoek

Jeugd op zoek: ambassadeurs

Met het programma Jeugd op Zoek vraagt Randstad aandacht voor jeugdwerkloosheid. Van 3 september tot en met 8 oktober 2014 zette Randstad zich samen met Mirjam Sterk, Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, voor de tweede keer (na een succesvolle 'Jeugd Op Zoek' in 2013) in om zoveel mogelijk jeugdwerkzoekenden aan werk te helpen. Hierbij vroegen we de hulp van alle werkgevers van Nederland. Ons uitgangspunt: elke jeugdwerkzoekende heeft slechts één werkgever nodig om een start te maken met zijn loopbaan.

jeugdwerkloosheid is een maatschappelijk probleem

Ook al trekt de economie aan, juist de groep jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 26 jaar heeft het nog steeds moeilijk. Waar de totale werkloosheid nu op 8,2 procent staat, is het percentage werkzoekenden onder jongeren opgelopen tot 15,1 procent (122.000 jeugdwerkzoekenden).

jongeren ondersteunen bij de start van hun carrière

Het is een utopie om de problematiek van jeugdwerkzoekenden helemaal op te lossen. Wel is het zo dat elke jongere slechts één werkgever nodig heeft voor een goede start. Daarom organiseert Randstad het programma Jeugd op Zoek. In 2013 organiseerden we Jeugd op Zoek voor het eerst en dat was een succes: van de jongeren die toen via het programma werk vonden, is 78 procent nog steeds aan de slag. Dit laat zien dat jonge talenten waardevol zijn voor bedrijven.