• Eindhoven
 • 16 uur
 • HBO
solliciteer via YACHT

Specialist Brandveiligheid Milieu (o.a. vuurwerk, gevaarlijke stoffen)


 • 07 augustus 2018
 • Eindhoven
 • 16 uur
 • HBO

functieomschrijving

 • 07 augustus 2018
 • vacaturenummer: 9056800

 Plaats in de organisatie:
De sector Risico- en crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de ondersteunende processen binnen de organisatie. Binnen de sector zijn de volgende beleidsvelden ondergebracht: GHOR en Bevolkingszorg, Omgevingsadvisering, Objectadvisering, Naleving, Vakbekwaamheid en Crisisbeheersing.
 
Context
Binnen de afdeling Omgevingsadvisering zijn de volgende taakvelden ondergebracht: Externe Veiligheid, Brandveiligheid Milieu, Industriële Veiligheid, Risico communicatie en Brandveilig Leven. De Specialist Brandveiligheid Milieu ressorteert onder het afdelingshoofd Omgevingsadvisering.
 
Doelstelling
De specialist adviseert op een risicogerichte1 wijze het bevoegd gezag in de vergunningsprocessen over het voorkomen, beperken en kunnen bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen, beperken en kunnen bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen en al hetgeen daarmee verband houdt, als gevolg van:

 • de opslag en ontbranding van vuurwerk.
 • het gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen
  waarbij de effecten binnen de inrichting2 plaatsvinden
                          
1 Visie op Brandweerzorg
2 Dit betreffen hoofdzakelijk BEVI, Brzo en de zogenaamde risico relevante bedrijven

Advisering
De medewerker adviseert risicogericht. Met de regels (wetgeving ) op de achtergrond brengt de medewerker de risico’s in beeld en weegt deze af, bekijkt welke scenario’s zich kunnen voordoen, zoekt maatregelen die de veiligheid bevorderen en is zich bewust van de daarbij behorende verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid. Dit vanuit de gedachte dat de meeste veiligheidswinst te behalen is door naar de werkelijke risico’s te kijken dan alleen de technische veiligheidsvoorziening te toetsen aan (generiek opgestelde) regels cq normen.

De adviesaanvragen mbt gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen verlangen met regelmaat dat de medewerker analyseert of de in de vergunning beschreven beoogde veiligheidsvoorzieningen een gelijkwaardige veiligheid bieden als de wettelijke vereisten en dat deze passen binnen de repressieve mogelijkheden (slagkracht). De medewerker moet in staat zijn deze gelijkwaardigheidsbeoordeling adequaat te kunnen motiveren zodat hierop besluiten door het bevoegd gezag genomen kunnen worden die juridisch standhouden. 
 
 • Adviseren bevoegd gezag op aanvragen en meldingen Omgevingsvergunning milieu.
 • Adviseren bevoegd gezag (provincie) op ontbrandingstoestemmingen en meldingen vuurwerk.
 • Adviseren bevoegd gezag bij toezicht Omgevingsvergunning milieu bij risicorelevante bedrijven.
 • Zorgdragen voor een goede informatieoverdracht vanuit de vergunningsfase naar de toezichtsfase en daar waar nodig naar de repressieve fase binnen de veiligheidsketen.
 
Overige
 • Verantwoordelijk voor het in onderlinge afstemming (mede)opstellen van (Brabantse) dienstverleningsovereenkomsten en werkwijzen dusdanig dat de eigen processen optimaal aansluiten op de vergunningsverleningsprocessen van de bevoegd gezagen.
 • Optreden als projectleider of projectmedewerker bij projecten.
 • Ontwikkelen van ‘best practices’ omdat de wetgeving of richtlijnen nog niet zijn geactualiseerd voor nieuwe technologieën.
De organisatie heeft de ambitie om informatie gestuurd te werken. De informatie uit de diverse processen moet daarvoor goed op elkaar aansluiten. Naast het zelf gebruiken van de ter beschikking gestelde (digitale) informatie, zal de medewerker ook zelf data zodanig moeten vastleggen dat deze kan worden geïntegreerd met andere externe of interne (proces)data.

Functie-eisen

  Speelruimte

 • Specifieke beleidslijnen, relevante wet- en regelgeving, processen en procedures
 • Werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten worden aan het eigen inzicht over gelaten.
  Kennis en vaardigheden
 • Relevante HBO opleiding (bv integrale veiligheid), met affiniteit voor chemie en/of milieu.
 • Algemeen theoretische kennis van brandpreventie en milieukunde en inzicht in relevante ontwikkelingen, processen en aanpalende vakgebieden
 • Opleiding SIV (Specialist Industriële Veiligheid)
 • Kennis van en inzicht in de regionale veiligheids- en rampenbestrijdingsorganisatie en in de gemeentelijke en regionale beleids- en planvorming;
 • Theoretische en praktische kennis op het gebied van Fire Safety Engineering (FSE)
 • Vaardig in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • Vaardig in het opstellen en inhoudelijk tot stand brengen van adviesrapporten
 • Je zoekt samenwerking, je bent analytisch sterk, creatief en weet te overtuigen.
 • Je bent flexibel en resultaatgericht.
  Contacten
 • Intern en extern over 1) brandveiligheid en tot stand brengen van adviesproducten om inhoudelijk af te stemmen, te adviseren en het overbruggen van soms tegengestelde belangen, 2) het effectief laten aansluiten van de eigen processen op de (vergunnings)processen en 3) het afstemmen en (mede)opstellen van interne werkwijzen en best practices.
 • Vergunningsverleners van Omgevingsdiensten en 21 gemeenten, adviseurs eigen vakgebied en aanpalende vakgebieden Veiligheidsregio’s, adviesbureaus en veiligheids- of milieudeskundigen van risico veroorzakende bedrijven.
 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een opdracht voor enkele maanden (voorlopig tot eind oktober), voor 2 dagen per week.

Bedrijfsinformatie

De VRBZO, Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Frank Timmermans via telefoonnummer 06-57677943

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

Deze vacature wordt via YACHT aangeboden. Het solliciteren en verdere contact verloopt via YACHT.