• Eindhoven
 • 36 uur
 • WO
solliciteer via YACHT

Concerncontroller non-profit omgeving Eindhoven


 • 06 april 2018
 • Eindhoven
 • 36 uur
 • WO

functieomschrijving

 • 06 april 2018
 • vacaturenummer: 9052046

De Uitdaging
Als concerncontroller draag je bij aan de beheersing van de beleidskaders en de organisatie en zorg je er mede voor dat het management, directie en bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor de sturing van de organisatie en de realisatie van de afgesproken taken, die op de juiste en verantwoorde wijze kunnen invullen en uitvoeren. Dit betekent het op gevraagde en ongevraagde wijze onafhankelijk adviseren van bestuur en directie over koers en richting van de organisatie teneinde de gestelde doelen te kunnen realiseren en risico’s beheersbaar te houden. In de praktijk betekent dit door het adviseren over beleidskeuzes in relatie tot de vastgestelde inhoudelijke kaders en de middelen en door te wijzen op mogelijke risico’s en alternatieven.

 • Je adviseert en ondersteunt het college, de gemeentesecretaris en de directie over alle vraagstukken op het gebied van sturing en beheersing van de gemeentelijke organisatie. Je levert een bijdrage aan het realiseren van de (strategische) doelen van de gemeente door met een brede bedrijfskundige blik te adviseren over de haalbaarheid en doelmatigheid van investeringen, projecten, beleidsvoorstellen, initiatieven, toekomstverkenningen en over de kwaliteitsontwikkeling van de organisatie.
 • Je ontwikkeld en adviseert over het besturingsmodel, de sturingsinstrumenten en de noodzakelijke administratieve organisatie en inrichting van productieprocessen (reguliere taken, projecten en programma’s) en raakt daarmee de strategische ontwikkeling van het concern.
 • Je adviseert over de totstandkoming, verdere doorontwikkeling (professionalisering) en besluitvorming van de (bestuurlijke) planning en control instrumenten (P&C) en afzonderlijke P&C producten.
 • Je stuurt en bewaakt op het gebied van risicomanagement.
 • Je maakt als concerncontroller gebruik van de inzichten en bijdragen van met name de financieel adviseurs en in het bijzonder de twee directieadviseurs binnen het team ‘Advies en Beleid’ van de afdeling Financiën. Dit verloopt vooral via het wekelijks Controllersoverleg, waarin naast de twee Directieadviseurs ook de manager Advies & Beleid zitting heeft.
 • Je bent tevens verantwoordelijkheid voor de auditfunctie in zowel opzet, inrichting en uitvoering. Je verricht eigenstandig of op verzoek van het college en/of de gemeentesecretaris onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van activiteiten in de gemeentelijke organisatie.

 

Functie-eisen

De ideale kandidaat
De ideale kandidaat is iemand met ruime werkervaring als (concern)controller binnen een grotere overheidsorganisatie. Daardoor beweeg jij je gemakkelijk binnen een politiek-bestuurlijke omgeving en weet je snel door te dringen tot de kern van vraagstukken en draagvlak te creëren bij management, directie en bestuurders.  Je bent gewend te adviseren op strategisch niveau en bent bedrijfseconomisch onderlegd. Je bent bekend met  interne auditing,  het toetsen van recht- en doelmatigheid en de opzet van interne processen.  Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het gemeentelijke krachtenveld en maakt je de politiek-bestuurlijk dossiers snel eigen en weet hierin overtuigend te adviseren.  
Kortom; je bent een onafhankelijk strateeg die zowel inhoudelijk als communicatief sterk is!

 • Academisch werk- en denkniveau aangevuld met een postdoctorale opleiding op het gebied van accountancy, (public) registercontroller of een vergelijkbaar opleidingsniveau;
 • Relevante en recente werkervaring in een bestuurlijke omgeving zoals Rijk – Gemeente en Ministerie;
 • Kennis (op strategisch niveau) op het terrein van financiën, control, en bedrijfsvoering van de relevante financieel-economische instrumenten teneinde onafhankelijk te adviseren en voorstellen te doen rondom inrichtingsvraagstukken;
 • Een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid voor het ontwikkelen, formuleren en presenteren van scenario’s, analyses en het opstellen van adviezen en rapportages hierover;

Arbeidsvoorwaarden

Deze uitdagende positie valt in schaal 14 (CAO Gemeente) en biedt je naast de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden een prettige werkomgeving, waar een eigen mening wordt gewaardeerd.

Bedrijfsinformatie

Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Lieke van Eijndhoven via telefoonnummer 06-22542720

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

Deze vacature wordt via YACHT aangeboden. Het solliciteren en verdere contact verloopt via YACHT.