• Culemborg
  • 40 uur
  • HBO
  •  per 
solliciteer via YACHT

Werkvoorbereider


  • 14 maart 2018
  • Culemborg
  • 40 uur
  • HBO
  •  per 

functieomschrijving

  • 14 maart 2018
  • vacaturenummer: 9050938

Door een groeiende opdrachtenportefeuille zijn wij voor onze opdrachtgever op zoek naar een fulltime werkvoorbereider voor projecten in de verkeersregeltechniek. Standplaats is Culemborg.

Onze klant is een toonaangevend internationaal opererende aannemer in infrastructuur en bouw.

Je verantwoordelijkheden zijn:
- Uitwerken van werkmethodes in werkplannen, tijdens de tender- en realisatiefase in samenwerking met het ontwerp- of projectteam, passend binnen de gekozen bouwmethodiek, met als doel het optimaal doorlopen van de uitvoeringsfase van het project.
- Het voeren van de centrale regie en het coördineren tussen de verschillende partijen (maken werkafspraken, revisie-/wijzigingenbeheer, technische afstemming) rondom het werken met een BIM-model.
- Faciliteren van de afstemming tussen architecten, constructeurs, leveranciers en onderaannemers, conform de laatst vastgestelde normen en specificaties, zodat complete en op elkaar afgestemde gegevens tijdig aanwezig zijn.
- Zorgen voor complete gegevensbestanden, en zorgen dat partijen van deze complete meeste recente gegevens op de hoogte zijn.
- Opstellen van de technische specificaties en hoeveelheden voor de inkoop binnen de contracteisen, de kaders van het ontwerp, en de uitvoerings- en onderhoudscondities inclusief de eisen ten aanzien van aantoonbaarheid, zodat de juiste producten in de juiste hoeveelheden worden ingekocht.
- Bestellen van materialen, conform gemaakte afspraken en planning, deze controleren tijdens het werk en afstemmen met onderaannemers en leveranciers, zodat de materialen tijdig op het project zijn en het werk conform planning en budget kan worden uitgevoerd.
- Opstellen van planningen, op basis van de contractplanning en met behulp van geschikte planningsmethodieken, met als doel te komen tot de meest efficiënte uitvoering.
- Signaleren van afwijkingen, risico’s en klachten, deze afstemmen met de Projectorganisator, uitvoeren van door Projectorganisator opgestelde beheersmaatregelen, met als doel minimaliseren van afwijkingen, risico’s en klachten.
- Coördineren en bewaken van contractwijzigingen richting onderaannemers/leveranciers, in afstemming met de Projectorganisator/Projectleider, opdat de klantwensen geborgd zijn en deze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.
Signaleren van veiligheid en gezondheidsrisico’s tijdens de voorbereidingsfase, samen met de uitvoering vaststellen van beheersmaatregelen en deze opnemen in de desbetreffende veiligheidsplannen, binnen de kaders van het veiligheidsbeleid, met als doel een veilige uitvoering van de werkzaamheden.
- Verifiëren en registreren van kwaliteits- en uitvoeringseisen, die volgen uit de contractonderdelen, zodat aangetoond kan worden dat wordt voldaan aan het contract.
- Inventariseren en vaststellen van milieuaspecten en milieu wet- en regelgeving die op het project van toepassing zijn, in overleg met de projectleiding, zodat de benodigde preventieve beschermingsmaatregelen kunnen worden toegepast met als doel het milieu tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zo optimaal mogelijk te beschermen.
- Uitvoeren van (een deel) van de kostenbewaking, binnen het kader van het geldende kostenbewakingssysteem, met als doel maandelijks kunnen vaststellen van een actuele stand, een prognose voor het financieel overzicht en het kunnen genereren van kengetallen.
- Bijhouden van ontwikkelingen, binnen de kaders van het technische vakgebied, met als doel door verhogen van het kennisniveau en het delen van de opgedane kennis de toegevoegde waarde van werkvoorbereiding te vergroten.  
- Raadplegen van bestaande evaluatiegegevens en inbrengen van ervaringsgegevens bij evaluatiebijeenkomsten tijdens en na afronding van het project, in overleg met Projectorganisator en/of Projectleider, met als doel de voorbereiding en realisatie van toekomstige projecten te optimaliseren.

Functie-eisen

Je beschikt over een opleiding op HBO niveau op het gebied van civiele techniek, bouwkunde, electrotechniek, werktuigbouwkunde of technische bedrijfskunde.
 

Arbeidsvoorwaarden

Deze functie is ingedeeld in schaal 6 - 8 van de CAO Kleinmetaal. De hoogte van je salaris is afhankelijk van je aantal relevante ervaringsjaren. 

Je komt eerst in dienst bij YACHT en wordt gedetacheerd bij onze opdrachtgever. Na de detacheringsperiode is de intentie om bij onze opdrachtgever in dienst te komen.

Bedrijfsinformatie

Onze opdrachtgever dé partner voor infrastructurele verbindingen in Nederland en biedt vernieuwende oplossingen en doen dat op geheel eigen wijze. Net even anders. Net even slimmer. En altijd veilig en duurzaam. 

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Diana Katuin via telefoonnummer 06-10286670

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

Deze vacature wordt via YACHT aangeboden. Het solliciteren en verdere contact verloopt via YACHT.