Jurist Bodemsanering

publicatie:  aanvraagnummer: 9042956
powered by YACHT

bedrijf
Overheid Noord-Nederland
locatie
Groningen
aantal uur
16 uur
opleidingsniveau
HBO

functieomschrijving

De uitgangspunten van onze opdrachtgever zijn onder andere het realiseren van kwaliteitsverbetering op de milieutaken, waaronder ook beleidsvorming, duurzame ontwikkeling, energie en energiebesparing, het versterken van integraliteit (tussen afdelingen en met de Omgevingsdienst), het versterken van werken in de keten en het vergroten van de doelmatigheid in de wijze van organiseren (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk omschreven en belegd). Naast deze uitgangspunten geeft opdrachtgever ook invulling aan de nieuwe rol t.a.v. de Omgevingsdienst.

Onze opdrachtgever is bevoegd gezag wet Bodembescherming (o.a. beschikkingverlener) en budgethouder voor de beschikbare bodemsaneringsgelden. Bij de invulling van haar wettelijke taken streeft zij naar een optimaal gebruik van de flexibiliteit die de Wbb biedt en naar korte doorlooptijden.

De bodem is overwegend schoon. Toch is er soms sprake van bodemverontreiniging. De bodem kan verontreinigd zijn in de historische kernen, bij wierden, wegbermen, boezemkades en op ca. 10.000 locaties waar in het verleden mogelijk bodemvervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden. Slechts in een enkele situatie geeft de aanwezige bodemverontreiniging aanleiding tot onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico’s. Uitgangspunt is dat de bodem geschikt dient te zijn voor het gebruik ervan en er geen sprake is van onaanvaardbare risico’s. Bij ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. locatieontwikkeling, bouwactiviteiten) moet de bodemkwaliteit in overeenstemming zijn mét, of worden gebracht óp, het niveau ‘geschikt voor het gebruik’. Is er sprake van onaanvaardbare risico’s dan dienen deze zo spoedig mogelijk worden weggenomen. Dit betekent dat onderzoeken en saneringen worden uitgevoerd, waarbij een wettelijke verantwoordelijkheid geldt.

Functie-eisen

Onze opdrachtgever vraagt voor het onderdeel Bodem een Jurist Bodemsanering, die in staat is bodemsaneringsprojecten juridisch-inhoudelijk te ondersteunen.

Voor deze taak is gedegen juridische kennis met betrekking tot de Wet Bodembescherming en de daarbij horende procedures op het gebied van de bodem en in het bijzonder de uitvoering bodemsanering een vereiste. Kennis van de nieuwe Omgevingswet, milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht worden als een pré beschouwd. Daarnaast:

  • beschik je over bestuurssensitiviteit en ben je resultaatgericht;
  • kun je zelfstandig werken en ben je teamspeler;
  • heb je ervaring met het werken in een ambtelijke omgeving;
  • ben je oplossingsgericht en doe je dit op een creatieve manier;
  • heb je inzicht in de provinciale taken die samenhangen met de aanpak van bodemverontreiniging;
  • heb je ervaring met het voeren van onderhandelingsgesprekken bij de aanpak van bodemverontreiniging;
  • heb je juridische inbreng bij de onderhandelingen van gasfabrieksterrein;
  • kun je projecten initiëren, begeleiden en leiden;
  • ben je in staat om actief mee te denken in het kader van de warme overdracht van bodemtaken naar de gemeenten vanwege de Omgevingswet.

Arbeidsvoorwaarden

Het is mogelijk om de opdracht in dienst van Yacht uit te voeren. In dienst van Yacht zal het salaris worden vastgesteld op basis van de CAR UWO gemeente schalen afhankelijk van kennis en ervaring. 

Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent.  

Gezien de aanwezige gezagsverhoudingen zijn ZZP'ers voor onderhavige vacature uitgesloten. 

Bedrijfsinformatie

Overheid

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Bas de Groen via telefoonnummer 06-27874037

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

solliciteer via YACHT

Deze vacature wordt via YACHT aangeboden. Het solliciteren en verdere contact verloopt via YACHT.

Wil je elke dag op de hoogte zijn van voor jou relevante banen? Maak je eigen vacature alert!

vacature alert aanmaken