Controller 0,8 FTE

publicatie:  aanvraagnummer: 9033299
powered by YACHT

bedrijf
Universiteit Maastricht
locatie
Maastricht
aantal uur
40 uur
opleidingsniveau
WO

Functieomschrijving

Inmiddels ben je alweer een aantal jaar werkzaam als controller binnen hetzelfde bedrijf. Je hebt veel geleerd, maar je merkt de laatste tijd dat alles routine begint te worden. Herken jij jezelf hierin? Dan is het tijd voor iets anders! Wij hebben voor jou deze openstaande vacature.
 
Bij de Universiteit van Maastricht is er een vacature vrijgekomen voor een controller V/M (0.8 FTE). Ben jij een controller die niet stil wil blijven staan maar het beste uit zichzelf haalt? Dan past deze vacature bij jou! Natuurlijk heb je door de jaren heen veel kennis opgedaan op financieel vlak. Als business partner daag jij het management van de faculteit op een positief kritische manier uit om samen tot de beste resultaten te komen. Je hecht veel waarde aan zelfreflectie en denkt out-of-the-box.
 
Je maakt onderdeel uit van de afdeling control en wordt daaruit gedetacheerd naar de faculteit FHML (Faculteit Health, Medicine & Life Sciences), onderzoeksinstituut CARIM (School for Cardiovascular Diseases).
 
De afdeling Control is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de planning- en control cyclus op alle niveaus binnen UM. De (meerjaren)begroting, termijnrapportages en jaarverslag zijn belangrijke producten hierbij.
 

 

Functie-eisen

Relevante afgeronde opleiding: een master of post-HBO in controlling;
Aantoonbaar 3 jaar werkervaring als controller is een pré;
Kennis van MS-Word, MS-Excel en SAP;
Een goede beheersing van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Verantwoordelijkheden van de controller zijn als volgt:

1.         Adviseren over en toetsen en bewaken van de realisatie van het (financieel)-economisch beleid van CARIM (of onderdelen daarvan) ten aanzien van o.a.:

 • Volgen en verkennen van relevante (financieel-)economische in- en externe ontwikkelingen op de (middel)lange termijn.
 • Genereren van adviezen en voorstellen met betrekking tot het te voeren beleid, respectievelijk adviseren over de financieel-economische consequenties en implicaties van het voorgenomen instellingsbeleid.
 • Toezien op de realisatie van het geformuleerde beleid en in overleg met het Faculteitsbestuur bijstellen van de beleidsuitvoering.
2.         Vorm en inhoud geven aan de administratieve inrichting en organisatie van CARIM, o.a.:
 • (Doen) ontwikkelen van mechanismen, structuren, systemen en procedures, gericht op een optimaal verloop en een optimale beheersing/control van de processen.
 • Formuleren van richtlijnen voor de inrichting van de planning en control cyclus.
 • Evalueren van en adviseren over de doelmatigheid en efficiency van bestaande werkwijzen en procedures.
3.         (Doen) realiseren van de planning en control van CARIM, o.a.:
 • Ontwikkelen van ken- en stuurgetallen.
 • Coördineren en ondersteunen van de totstandkoming van de (meerjaren)begroting, kwartaalrapportages en jaarverslaglegging.
 • Toetsen van plannen aan beleid en ontwikkelingen en adviseren inzake bijstellingen.
 • Volgen en analyseren van de realiteit ten opzichte van de planning en adviseren van management en bestuurders inzake te nemen bijsturingsmaatregelen.
4.         Adviseren over en opstellen van de meerjarenbegroting, kwartaalrapportages en jaarverslaglegging op niveau CARIM (consolideren), o.a.:
 • Beoordelen van en adviseren over de haalbaarheid van ingediende beleidsplannen, investeringsvoorstellen, kostprijsberekeningen en begrotingsvoorstellen.
 • Verrichten van analyses en opstellen van prognoses en (meerjaren)ramingen.
 • Bewaken van de begrotingsrealisatie, signaleren van (dreigende) overschrijdingen en adviseren over gewenste begrotingsaanpassingen, mogelijkheden tot correctie en compensatie.
 • Verzorgen van rapportages aan bestuurlijk eindverantwoordelijken (o.a. College van Bestuur, faculteitsbestuur, concern controllers en accountants).
5.         Aansturen van en participeren in UM-brede projecten op het gebied van bedrijfsvoering én interne projecten die de beroepsgroep controllers binnen de UM verder helpt te professionaliseren.
 
De controller zal zijn taken uitvoeren in nauwe samenwerken met de financieel medewerkers (projectadministrateurs) van CARIM. Projectmanagement en control van subsidieprojecten is één van de hoofdtaken van de financieel medewerkers. Van de controller wordt verwacht dat hij hierbij als vraagbaak fungeert.
 
De controller legt over zijn/haar functioneren zowel verantwoording af aan de manager Control die optreedt als (gemandateerd) beherend baas en vakbaas en aan de Managing Director van CARIM die optreedt als werkbaas.
 

Arbeidsvoorwaarden

De UM wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en veel aandacht voor loopbaanontwikkeling wil de UM haar werknemers boeien en binden. Het stimuleren van talent is een belangrijke kernwaarde.
 
De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl, Over de UM > Werken bij de UM > Jij en je werk > Arbeidsvoorwaarden.
 
Omvang aanstelling: 0,8 fte (1,0 fte is bespreekbaar).
 
Inschaling: De functie controller is in het kader van de universitaire functieordening van deze functie ondergebracht in Controller niveau 4, salarisschaal 11. Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling plaatsvinden in de aanloopsalarisschaal 10.
 
Dienstverband: Aanstelling zal plaatsvinden voor een periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt dit na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Bedrijfsinformatie

Universiteit Maastricht (UM)
UM is een internationaal georiënteerde universiteit met zo’n 16.500 studenten en 4.000 medewerkers. Zij staan voor:
•          Een onderscheidend onderwijsaanbod van Europese topkwaliteit. Ons unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO)                wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering.
•          Hoogstaand onderzoek rond geselecteerde thema’s. Onderzoek vindt geconcentreerd plaats in instituten en schools.
•          Een actieve samenwerking met bedrijven en instellingen.
•          Een bijdrage aan de ontwikkeling van de (Eu)regio, waarvan Limburg deel uitmaakt.
 
UM bestaat uit 6 faculteiten: de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, de Faculty of Lay, de School of Business and Economics, de Faculty of Arts and Social Sciences, de Faculty of Psychology and Neuroscience en de Faculty of Humanities and Sciences.
 
Daarnaast zijn er 5 servicecentra: de Universiteitsbibliotheek, het Studenten Service Centrum, de Facilitaire Dienst, het ICT Servicecentrum en Finance. Tot slot is er nog het Maastricht University Office. Alle servicecentra en het Maastricht University Office adviseren en ondersteunen het College van Bestuur, de faculteiten en de collega servicecentra.
 
Finance
Finance zorgt enerzijds voor het adequaat voeren van de gehele financiële administratie en anderzijds heeft het een beleidsmatige / adviserende functie voor alle universitaire bestuurs- en adviesorganen. Het servicecentrum bestaat uit circa 130 medewerkers (115 fte), ingedeeld in een zevental afdelingen, waaronder Control.
 
De medewerkers van de afdeling Control zijn belangrijke adviseurs voor de diverse bestuursniveaus, voor zowel het financieel economische beleid als de meer strategische keuzes. Verder ontwerpen en beheren ze management informatiesystemen, administratieve systemen, werkwijzen en procedures. De afdeling bestaat uit circa 25 medewerkers. Naast de manager Control zijn er twee concerncontrollers, die voor de gehele instelling werken. De overige controllers zijn allemaal gedetacheerd bij de faculteiten, servicecentra en MUO.
 
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) en School for Cardiovascular Diseases (CARIM):
De FHML leidt jaarlijks meer dan 4.000 studenten op en voert daarnaast wetenschappelijk onderzoek uit en werkt in Maastricht UMC+-verband nauw samen met het academisch ziekenhuis Maastricht (azM). De faculteit heeft haar onderwijs en onderzoek georganiseerd in een 6-tal schools en een drietal instituten. Het onderzoeksinstituut CARIM staat in Europa aan de top voor translational cardiovascular onderzoek.
 
Sollicitatieprocedure:
Op dinsdagavond 25 oktober 2016 worden er korte klikgesprekken gevoerd. De eerste sollicitatieronde is op vrijdag 4 november 2016, de tweede ronde op donderdag 10 november 2016. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Rita Borst via telefoonnummer +31 613162438

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

solliciteer via YACHT

Deze vacature wordt via YACHT aangeboden. Het solliciteren en verdere contact verloopt via YACHT.

Wil je elke dag op de hoogte zijn van voor jou relevante banen? Maak je eigen vacature alert!

vacature alert aanmaken