• VLISSINGEN
  • 36 uur
  • HBO
  •  per maand

Sociaal makelaar


  • 10 oktober 2018
  • VLISSINGEN
  • 36 uur
  • HBO
  •  per maand

functieomschrijving

  • 10 oktober 2018
  • vacaturenummer: 86699

Sociaal Makelaar (1 fte)

Parttime invulling van deze vacature zal in overweging worden genomen.

De taken:

De makelaar verzorgt de matching van vraag en aanbod op het brede terrein van vrijwilligerswerk (doelgroep van jong tot oud en daarbij is regelmatig sprake van mensen met een uitkering en/of multidisciplinaire problematiek).
De makelaar is aanspreekpunt voor het maatschappelijk middenveld over vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages.
De makelaar informeert proactief potentiële vrijwilligers over vrijwillige en/of maatschappelijke stages.
De makelaar informeert en motiveert vrijwilligersorganisaties over de mogelijkheden rondom vrijwilligerswerk en/of maatschappelijke stages en ondersteunt hen om in contact te komen met (potentiële) vrijwilligers en bij het werven, plaatsen en begeleiden van vrijwilligers en/of maatschappelijke stagiairs.
Om activiteiten, die kunnen leiden tot een versterking van de sociale cohesie en daarmee ook tot het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken te stimuleren, initieert en daar waar nodig ondersteunt de makelaar projecten voor, door en met bewoners, (potentiële) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
De makelaar pleegt inzet die gericht is op het definiëren, inventariseren en het passend compenseren van de ondersteuningsbehoefte van ouderen.
De makelaar bemiddelt actief naar ouderen, vrijwilligers en organisaties om met name ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren in hun eigen woon- en leefomgeving. Hiermee legt de makelaar de verbinding met de kantelingsgesprekken die plaatsvinden in Porthos.
De makelaar initieert ontwikkeling en bijstelling van beleid ten aanzien van relevante beleidsterreinen.
De makelaar zal initiatieven versterken, verbinden en zorgen voor een goede <

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Santrac, Danijela
danijela.santrac@nl.randstad.com
0113274821