• SAS VAN GENT
 • 33 uur
 • MBO, HAVO, VWO
 • € 2600 - € 3100 per maand

Procesoperator B


 • 01 maart 2019
 • SAS VAN GENT
 • 33 uur
 • MBO, HAVO, VWO
 • € 2600 - € 3100 per maand

functieomschrijving

 • 01 maart 2019
 • vacaturenummer: 83143

Voor onze opdrachtgever in de Kanaalzone zijn wij op zoek naar een Procesoperator B.

De Procesoperator zorgt voor de operationele aansturing van een productie area. De Procesoperator is verantwoordelijk voor alle facetten van de productie van de area waar op dat moment werkzaam, dit zowel kwantitatief als kwalitatief. Daarnaast is de Procesoperator verantwoordelijkheid voor beheer van machines en gebouwen. Het is vaak noodzakelijk zelfstandig beslissingen te treffen. Bij beslissingen met hoge impact wordt gecommuniceerd met de direct leidinggevende zijnde de Headoperator.

De Procesoperator werkt in een 5-ploegensysteem als operator en verzorgt de noodzakelijk werkzaamheden in de verschillende Areas.


Alle afdelingen hebben te maken met voorschriften op het gebied van voedselveiligheid en daarnaast met specifieke voorschriften die betrekking kunnen hebben op de productie van babyvoeding en producten t.b.v. de farmaceutische industrie.

Kernactiviteiten

Productie opstarten, controleren en bijsturen

 • vanuit controlekamer en daarbuiten opstarten, controleren, bijsturen en stoppen van toebedeelde functie/proces/area, zowel automatisch, semi-automatisch als handmatig

 • controleren van processen, verhelpen van storingen, bijsturen van parameters, raadplegen/overleggen met headoperator. Informeren van de headoperator bij blijvende procesverstoringen

 • bijsturen o.b.v. FSQR-lab analyses en eigen analyses en op basis van aanwijzingen van headoperator

 • bijsturen o.b.v. inlinemeetinstrumenten t.b.v. efficiency verbetering

 • het uitvoeren van lockout procedure.

Technisch beheer

 • mede zorg dragen voor een goede staat en werking van installaties en apparatuur, uitvoeren van gebruikersonderhoud en mede initiëren van curatief en preventief onderhoud, teneinde de beschikbaarheid van installaties te waarborgen
  (zorg dragen voor) reinigen, onderhouden, afstellen van installaties/apparatuur, vervangen van slijtdelen (FLM)

 • controleren van juiste staat en werking van apparatuur

 • controleren van chemicaliënvoorraad

 • stellen van diagnose bij storingen, melden aan headoperator

 • verhelpen van kleine storingen, assisteren bij reparaties/onderhoud

 • zorgen voor correct invoeren van storingen in Maximo

 • tekenen en/of opstellen werkvergunning niveau 3; verantwoordelijk voor eigen getekende vergunning

 • (mede) overzicht houden over en verantwoording nemen voor alle actieve vergunningen op de afdeling

 • veiligstellen en vrijgeven van installaties

 • begeleidend optreden tijdens grootschalig onderhoud.

Procesontwikkeling, optimalisatie en beheer

 • leveren van bijdragen aan verbetervoorstellen door inbrengen van kennis en ervaring

 • een update maken voor SOP’s en taken van vastgestelde area’s

 • het medeverantwoordelijk zijn van update PI&D’s van vastgestelde area’s.

Administratie en communicatie

 • registreren van procescondities, bijzonderheden, correcties en informeren van headoperator

 • verzorgen van een correcte vastlegging van de shiftbijzonderheden in het elektronisch wachtboek en andere administratieve documenten zowel digitaal als te schrijven.

Kwaliteit, arbo en milieu

 • (mede) toezicht houden op en naleven van voorschriften inzake kwaliteit, arbo, bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, hygiëne, veiligheid en mil

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Riphagen, Manon
manon.riphagen@nl.randstad.com
0621575528