• GOUDA
 • 36 uur
 • HBO
 • € 2700 - € 4000 per maand
solliciteren

Medewerker bedrijfsvoering


 • 11 september 2018
 • GOUDA
 • 36 uur
 • HBO
 • € 2700 - € 4000 per maand

functieomschrijving

 • 11 september 2018
 • vacaturenummer: 80461

Medewerker bedrijfsvoering | mboRijnland | Schaal 10 | 36,86 uur per week | Reiskosten vergoeding 0,15 cent per km

De medewerker bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de ondersteuning of coördinatie van processen en het aanleveren of beheren van managementinformatie. Als medewerker bedrijfsvoering onderhoud jij vanuit het Shared Service Center een operationele relatie met de MBO colleges ten behoeve van de uitvoering van de P&C cyclus en het genereren en analyseren van (gestandaardiseerde) managementinformatie t.b.v. de directie en het managementteam. Daarnaast ondersteun en adviseer je de directie bij het uitvoeren van administratieve processen binnen het MBO college.

Ondersteuning

Als medewerker bedrijfsvoering heb je een ondersteunende rol en draag je bij aan het optimaliseren van de dienstverlening. Denk hierbij aan signaleren van consequenties van voorgenomen beleid en je adviseert over de consequenties voor de uitvoering van werkprocessen.  Ook ondersteun je en adviseer je het management bij de inrichting van bedrijfsondersteunende en/of onderwijsondersteunende processen; zoals het informeren over acties in het kader van de P&C cyclus, ondersteunen van directie bij het inrichten van projecten, het opstellen van businesscases en het maken van kostenramingen.  Als medewerker bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk om de wensen van de organisatie na te leven en daarin je adviserende rol te pakken.

Procescoördinatie en –ondersteuning

Als ideale kandidaat ondersteun je het onderwijsdirectie op het gebied van bedrijfsvoering, volg je de ontwikkelingen van het vakgebied en vertaal je relevante ontwikkelingen naar aanpassingen in het procesbeschrijving. Ook stel je concepten op voor begrotingen, draag je zorg voor afstemming van activiteiten. Als medewerker bedrijfsvoering fungeer je als aanspreekpunt voor de toegewezen activiteiten zoals; het uitvoeren van processen met betrekking tot diverse bedrijfsvoering aspecten, en handelt hier ook specialistische complexe uitvoeringsaspecten af. Je bewaakt de voortgang van de planningen en signaleert knelpunten. Hierin ben jij geschikt om verbetervoorstellen te bedenken om de uitvoering optimaal te laten verlopen. Daarnaast lever je een bijdrage aan het behalen van deze doelstellingen.

Managementinformatie

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van managementinformatie, zodanig dat sturingsinformatie volledig en correct is zodat betrokkenen er efficiënt gebruik van kunnen maken. Dit doe je middels het verzamelen van gegevens; je toets de gegevens en stelt de rapportages op voor complexe thema’s. Je draagt zorg voor periodieke rapportages en genereert sturingsinformatie op delen van de bedrijfsvoering ten behoeve van het management. Daarnaast stel je analyses en preadviezen rapportages op voor werkoverleggen met het MBO college, stafdiensten of bestuur.

Wat zoeken wij in onze ideale kandidaat?

 • algemeen theoretische, praktijk gerichte kennis van het bedrijfsvoerings- en/of onderwijsondersteunend proces waarbinnen gewerkt wordt met inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische en juridisch aspecten inzicht in taak en werkwijze van de organisatie
 • vaardigheid in het geven van adviezen
 • vaardigheid in het uitvoeren van processen vaardigheid in het signaleren van knelpunten, het onderzoeken van verbetermogelijkheden
 • vaardigheid in het verzamelen, ordenen en beoordelen van gegevens en het opstellen van managementinformatie

Past jouw profiel bij het opgestelde profiel van hierboven? Reageer dan nu! Druk op de knop “solliciteren’’ en voeg je motivatiebrief en cv toe.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Margot Kuipers
unit336@nl.randstad.com