• Terneuzen
 • 40 uur
 • MBO, HAVO, VWO
 • € 2900 per maand

EH&S Delivery Technician Terneuzen


 • 10 oktober 2018
 • Terneuzen
 • 40 uur
 • MBO, HAVO, VWO
 • € 2900 per maand

functieomschrijving

 • 10 oktober 2018
 • vacaturenummer: 76016

De EH&S delivery technician levert praktische ondersteunende activiteiten op het gebied van Environmental, Industrial Hygiene, Health & Safety en Reactive Chemicals voor een of meerdere plants of afdelingen.

Wij zoeken:

  • Goede communicator die een hoog acceptatie niveau heeft verkregen in het handhaven van de EH&S principes op de werkvloer.
  • Werkt klantgericht en speelt in op de wensen van de afdeling.
  • Heeft kennis van de plant/afdelingsprocessen en de specifieke relaties met milieu eisen.
  • Is op de hoogte van de beschrijvingen en voorschriften in de site milieuvergunning voor de afdelingen/plants die hij ondersteunt.
  • Kan zelfstandig een aan hem toegewezen incident onderzoeken, een Rootcause leiden en een eindrapportage opstellen.
  • Heeft kennis van het volledige BBP proces en kan de rol van BBP coördinator/focal point vervullen.
  • Heeft kennis van de onderstaande EH&S systemen, voor zover van toepassing voor de hem toegewezen afdeling(en)/plant(s):
  • Heeft kennis / kunde om via Internet/Intranet of andere media specifieke kennis over EH&S deelgebieden op te zoeken. Dit geldt voor zowel Dow interne informatie als externe informatiebronnen.
  • Heeft uitgebreide kennis van de EH&S vereisten die zijn vastgelegd door de business, site en overheid voor de hem toegewezen plant(s)/afdeling(en). Evenals van de naleving van de desbetreffende vereisten

Taken/ Verantwoordelijk-heden

  • Implementeert gedetailleerde dagelijkse EH&S programma's (Environmental, Industrial Hygiene, Health &Safety en Reactive Chemicals, ), waarbij gebruik wordt gemaakt van de EH&S werkprocessen, -standaards en -procedures.
  • Zorgt ervoor dat de aspecten van de Operating Discipline voor wat betreft Environmental, IH, Health & Safety en Reactive chemicals adequaat zijn en worden toegepast om Veiligheid,
  • Handelt als de Afdeling/Plantresource voor gerelateerde EH&S-informatie;
  • Assisteert bij het ontwikkelen en behalen van de EH&S-doelen van het betreffende werkgebied op de hem toegewezen plant(s)/afdeling(en) en draagt waar nodig EH&S specifieke kennis en kunde aan om de doelstellingen te bereiken.
  • Draagt zorg voor de coördinatie van uitvoer en opvolging van de door Dow en de overheid verplichte taken op het gebied van Environmental, IH en Reactive Chemicals. Doet tevens de gegevensverzameling, analyse en rapportage voor de hem toegewezen Plant(s)/Afdeling(en) voor deze vakgebieden.
  • Voert, na afstemming met de Delivery leader, onderzoeken uit naar incidenten en documenteert bevindingen hierover conform geldende regels. Zorgt voor follow-up acties om herhaling van de betreffende incidenten te voorkomen.
  • Maakt actief deel uit van Site EH&S Technician overleg en vervult site gerichte taken vanuit dit team.
  • Coördineert de planning van EH&S-gerelateerde audits.

Opleidingseisen
Afgeronde MBO-4 of Middelbare Veiligheidskunde opleiding

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

RTC flexcenter
rtcflexcenterdow@randstad-tempoteam.nl
0115-698950