• 28 december 2023
  • vacaturenummer: 622535

Het Bisdom Roermond, als centrale organisatie van de rooms-katholieke kerk in Limburg, zoekt een enthousiaste en ervaren financieel-economisch adviseur om de Dienst Economie en Bouwzaken te versterken. Deze dienst vervult een cruciale rol in het verlenen van diensten en advies aan parochies en aanverwante instellingen op bouwkundig, financieel-economisch en juridisch gebied, inclusief archief- en informatiebeheer.

€ 3.000 - € 4.000 per maand

direct in dienst van de opdrachtgever

goede secundaire arbeidsvoorwaarden

werken voor het grootste bisdom van Nederland

Als ideale kandidaat voor de functie financieel-economisch adviseur ben jij een bedrijfseconoom (of aanverwant) met een afgeronde opleiding op minimaal bachelor-niveau en minimaal vijf jaar werkervaring, bij voorkeur bij een accountantskantoor. Jij bent een generalist die de samenhang tussen beleidsmatige aspecten en financiën feilloos doorziet. Jouw advisering is to-the-point en daadkrachtig, rekening houdend met bestuurlijke verhoudingen. Affiniteit met (kerkelijk) vastgoed, uitstekende communicatieve vaardigheden, en een hoge mate van flexibiliteit maken deel uit van jouw profiel. Kennis van geautomatiseerde informatiesystemen, bij voorkeur Exact online, is essentieel, evenals gedrevenheid om de functie met succes te vervullen.

Na een gedegen inwerkperiode zal jij als financieel-economisch adviseur onder andere verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van jaarrekeningen en begrotingen, het adviseren van kerkbesturen op financieel-economische aspecten, en het toetsen van de financiële haalbaarheid van onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast wordt verwacht dat je participeert bij beleidsontwikkelingen en adviseert over de financieel-economische aspecten ervan.

Het bisdom Roermond is een rooms-katholiek bisdom gelegen in de provincie Limburg, Nederland. Het bisdom is de centrale organisatie van de rooms-katholieke kerk in Limburg. Het omvat diverse parochies, instellingen, en kloosters binnen zijn jurisdictie. Het bisdom heeft als doel het bevorderen van het rooms-katholieke geloof en het bieden van pastorale zorg aan gelovigen in de regio.

Binnen het bisdom Roermond speelt de Dienst Economie en Bouwzaken een belangrijke rol. Deze dienst is verantwoordelijk voor dienstverlening en advisering aan parochies en aanverwante instellingen op gebieden als bouwkunde, financiën, economie, en juridische aangelegenheden. Ook draagt de dienst zorg voor archief- en informatiebeheer.

Are you interested after reading everything? Apply by clicking the button below!

Zo verloopt het solliciteren via Randstad. Ontdek hoe we jou kunnen helpen om een baan te vinden.