• Raamsdonksveer
  • 40 uur
  • MBO, HAVO, VWO
  • € 2750 per maand

Mechanisch operator


  • 01 februari 2019
  • Raamsdonksveer
  • 40 uur
  • MBO, HAVO, VWO
  • € 2750 per maand

functieomschrijving

  • 01 februari 2019
  • vacaturenummer: 57588

De functie is gesitueerd in Raamsdonksveer, waar granulaat wordt geproduceerd ten behoeve van o.a. automotive en elektrotechnische industrie. De nadruk ligt op een grote variëteit aan eindproducten met een hoge toegevoegde waarde.
Het productieproces (drieploegendienst) bestaat uit de stappen mengen, extruderen en verpakken. Allereerst worden aan de basispolymeren andere polymeren, vulstoffen en additieven toegevoegd. Daarna wordt het product gevormd door een extrusieproces en tot granulaat gehakt. Tenslotte wordt het eindproduct in zakken of dozen verpakt.
Doel
Verrichten van werkzaamheden m.b.t. mengen, extruderen en verpakken, zodanig dat tijdig en volgens gestelde normen t.a.v. veiligheid, kwaliteit en kwantiteit granulaat wordt geproduceerd en verpakt.

Verantwoordelijkheidsgebieden / Kerntaken
Instellen, bedienen, controleren/bewaken en bijsturen van installaties en bijbehorende randapparatuur m.b.t. mengen, extruderen en verpakken volgens voorschriften en specificaties, zodanig dat voldaan wordt aan gestelde eisen t.a.v. veiligheid, kwaliteit en kwantiteit. Hiertoe o.m.:
§ controleren (visueel) van grond- en hulpstoffen op juistheid en eventuele afwijkingen aan de hand van werkorder
§ instellen en bedienen van extruder(s), handmatig storten van grondstoffen
§ instellen en bedienen van voor- en nabewerkingsapparatuur, zoals blenders, drogers, afzakinstallaties e.d.
§ controleren (visueel) van het gereed product op afwijkingen en nemen van monsters t.b.v. QC
§ bewaken en controleren van het proces en controlerondes, toezien op voortgang, veiligheid en continuïteit
§ signaleren van afwijkingen, bijsturen van het proces of waarschuwen van de shiftleader bij grote storingen en procesafwijkingen
§ bijhouden van productieregistraties.

controleren van installaties en apparatuur op goed functioneren en uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, teneinde een goede en veilige werking van de installaties te waarborgen. Hiertoe o.m.:
§ signaleren van storingen en melden aan shiftleader
§ assisteren van maintenance bij uitvoering van grotere reparaties of onderhoud
§ uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden volgens voorschriften bij productiewisseling of contaminatie.
Verrichten van diverse overige werkzaamheden, zoals:
§ inwerken van uitzendkrachten en nieuwe medewerkers
§ overnemen c.q. overdragen van de dienst van/aan collega-operator, bespreken van lopende productie, prioriteiten en eventuele problemen of bijzonderheden
§ in voorkomende gevallen deelnemen aan onderzoeks- of verbeterprojecten.
Naleven van bedrijfs- en EHS-voorschriften (w.o. LOTO, MOC, H&S). Signaleren en verhelpen van onveilige situaties, (bijna) ongevallen en milieurisico’s. Schoon en ordelijk houden van de werkplek. Afvoeren van assemblage- en (chemisch) productieafval.

We zijn op zoek naar kandidaten met een proactieve en veiligheidsbewuste instelling, bij voorkeur in het bezit van een diploma procestechniek. VCA-b is een vereiste, heftruckcertificaat gewenst.
De functie is in 3 ploegendienst voor langere tijd.

Interesse? Mail dan je cv naar sabicflexcenter.boz@sabic.com, t.a.v. Mayke Luijks

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Luijks, Mayke
sabicflexcenter.boz@sabic.com
0164-293193