• 08 mei 2023
  • vacaturenummer: 565232

Foar koekjesfabryk Hellema yn Hallum sykje wy produksjemeiwurkers dy't fuortendaliks foltiids beskikber binne.

€14,00 bruto per oere

Giet it goed? Nei 26 wiken krije jo € 1,40 mear

Foltiidswurk

Reisfergoeding & pensjoenopbou nei 8 wiken

Jo binne beskikber foar foltiids wurk

Wykeliks barre

Wolle jo diel útmeitsje fan de produksje fan sa'n koekje? By Hellema? Lês dan gau troch!

Jo meie graach oanpakke. It opheffen en it steapele fan doazen is gjin probleem foar jo. As produksjemeiwurker binne jo ferantwurdlik foar it ferpakken fan de koekjes yn doazen. Dizze doazen moatte heech op elkoar steapele wurde. Jo kinne jo abonnemint op 'e sportskoalle annulearje! Jo hâlde jo wurkplak skjin en jo hawwe in kritysk each foar kwaliteit. Jo binne beskikber om foltiids te wurkjen, mar it hindert jo net as it in dei of 2 dagen minder is. Jo binne enerzjyk, toane belangstelling foar it proses en strúpje graach de mouwen op.

Hellema is de koekjesfabryk fan it noarden. Foar supermerken wurde alle dagen tûzenen koekjes makke, wêrûnder de bekende Smoeltjes.

Bekijk onderstaande video om alvast een kijkje te nemen bij jouw nieuwe werkgever.

Sollicitearje no by Hellema mei jo moaiste motivaasje en CV. Wy nimme
sa gau mooglik kontakt mei jo op.

Zo verloopt het solliciteren via Randstad. Ontdek hoe we jou kunnen helpen om een baan te vinden.