• APELDOORN
  • 36 uur
  • HBO
  • € 16,31 per uur
solliciteren

Schaderegelaar


  • 16 april 2018
  • APELDOORN
  • 36 uur
  • HBO
  • € 16,31 per uur

functieomschrijving

  • 16 april 2018
  • vacaturenummer: 50513

Binnen deze uitdagende functie behandel je schades van particuliere klanten. Je wikkelt verkeersschades af en neemt besluiten over dekking, aansprakelijkheid en betalingen. Je administreert je activiteiten op een correcte wijze met behulp van een daarvoor bestemd schaderegistratiesysteem (SKC). Je toetst de schadeclaims op overeenstemming met polis en polisvoorwaarden en houdt hierbij rekening met het belang van de relatie en mogelijke (juridische) consequenties bij afwijzing van een schadeclaim. Je onderhoudt alle relevante contacten die voor de uitoefening van de functie vereist zijn (klant, collega’s, juristen, experts etc.). Je beoordeelt, wanneer er sprake is van een aansprakelijkheidsschade de mate van aansprakelijkheid van verzekerde. Je stelt de hoogte van de schade vast. Je reserveert bedragen en stelt deze bij gedurende de behandeling van de schadeclaim. Je signaleert kenmerkende ontwikkelingen in de markt en in typen schaden, evenals tekortkomingen en gewenste aanpassingen in de procedures en richtlijnen. Je bent verantwoordelijk voor een juiste en adequate administratieve afhandeling in systemen. Je vervult een vraagbaakfunctie voor collega schadebehandelaars.
Allround praktische vakkennis of vakinhoudelijke kennis op een deelgebied is vereist aangevuld met kennis van relevante producten en processen. Je neemt indien van toepassing maatregelen om de hoogte van de claim te beperken. Je behandelt claims conform procedures/ protocollen en legt dit administratief vast in de schadesystemen. Stelt de aansprakelijkheid vast en indien van toepassing start regresacties op.
Toetst of de OVS van toepassing is en handelt dossiers conform OVS (overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling) richtlijnen af. Je onderhoudt telefonisch en schriftelijk contact met o.a. verzekerden, tegenpartijen, tussenpersonen, experts en andere verzekeraars. Verricht bijbehorende werkzaamheden zoals het beoordelen en controleren van de hoogte van schadeclaims, controleert op onrechtmatigheden/fraude en signaleert en registreert klachten. Handelt zelfstandig (aan)vragen, klachten of verzoeken van klanten of instanties af, die buiten standaardoplossingen vallen. Voor oplossingen moet een afweging worden gemaakt uit meerdere veelal bekende oplossingen. Voor deze afweging is enige interpretatie en beoordeling vereist. Neemt in voorkomende gevallen vanuit een inhoudelijke of uitvoerende deel aan (afdelings)projecten. Fungeert in voorkomende gevallen als vraagbaak voor collega’s uit het eigen team • Onderhoudt intern contact binnen en soms buiten de afdeling om te informeren, af te stemmen en om processen te optimaliseren.

We zijn op zoek naar kandidaten met een afgeronde HBO of WO-opleiding (MER, bedrijfskunde of Rechten).
Kennis en ervaring van Verkeersrecht, OVS is een pré en je hebt minimaal 2 jaar werkervaring aangevuld met een diploma WFT Basis en Schade Particulier.
Je bent analytisch, klantgedreven, resultaatgericht, verbindend en pro-actief. Je moet actief en ondernemend zijn ingesteld en je prettig voelen in een veranderende omgeving.

Binnen Achmea stellen wij het klantbelang centraal. Dit betekent dat wij alleen producten en diensten aanbieden met toegevoegde waarde voor de klant op de lange termijn. Het is daarom belangrijk dat je in deze functie de belangen van de klant onderkent en zichtbaar afweegt ongeacht of je nu direct of indirect klantcontact hebt. Je geeft de klant wat hij/zij werkelijk nodig heeft.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Ulrike Boekhorst & Sarina Rubino
achmea.oost@nl.randstad.com