• UTRECHT
  • 38 uur
  • MBO, HAVO, VWO
  • € 19,79 per uur
solliciteren

Logistiek medewerker


  • 12 april 2018
  • UTRECHT
  • 38 uur
  • MBO, HAVO, VWO
  • € 19,79 per uur

functieomschrijving

  • 12 april 2018
  • vacaturenummer: 49622

Voor Het Ministerie van Defensie zoeken wij een medewerker documentatie en techniek!

Waar kom je te werken?
De sectie assortimentsmanagement bestaat uit een hoofd assortimentsmanagement, een coördinator, een planner, analisten, een projectmanager, een catalogusbeheerder, ketenanalisten,
medewerkers logistiek, senior medewerkers logistiek, medewerker techniek & documentatie en
senior medewerkers techniek & documentatie. Je werkzaamheden bestaan het controleren, verbeteren en het verrijken (aanvullen) van artikelstamgegevens in SAP en het ondersteunen met logistieke werkzaamheden van de clusters in de functie van medewerker techniek & documentatie.

Werkzaamheden
1. Verricht studie en onderzoek naar de te verwerven goederen en diensten t.a.v. het toegewezen artikelenpakket door:
- Het volgen van de marktontwikkelingen;
- Het uitvoeren van marktverkenningen;
- Het begeleiden en evalueren van ontwikkeling- en beproevingsopdrachten;
- Het adviseren over aanpassing van artikelen/uitrustingen.

2. Behandelt technische en kwaliteitsaspecten van verwerving, instandhouding,
afstoting van materieel en diensten door:
- Het opstellen van programma's van eisen/bestelkaarten en deze actualiseren;
- Het beoordelen van producerende bedrijven op technische aspecten;
- Het beoordelen van offertes aan gestelde technische eisen;
- Het adviseren over technische aspecten voor verwerving, zoals gunning, garantie e.d.;
- Het adviseren t.a.v. classificatie- en herstelnormen en richtlijnen voor modificaties;
- Het adviseren over in- of uitbesteding van onderhoudswerkzaamheden;
- Het adviseren over afvoer van materieel (afstoting);
- Het adviseren op het gebied van de inrichting van werkplekken en productiesystemen;
- Het adviseren in CLAS-samenwerkingsverbanden;
- Het inventariseren, opstellen en actualiseren van beheers gegevens voor artikelen;
- het aanvragen van NATO Stock Nummers (NSNs);
- Het vullen en actualiseren van gegevens in de van toepassing zijnde systemen.

3. Begeleidt en adviseert leveranciers bij vervaardiging van documentatie en het samenstellen van materieeldocumentatie door:
- het opstellen en daar nodig toelichten van technische standaard normen en het gestelde
in het Programma van Eisen (PvE).

4. Behandelt documentatie aspecten van verwerving, instandhouding en afstoting van materieel en diensten door:
- het opstellen van eisen voor te leveren documentatie;
- het bewaken van programma’s van eisen voor te leveren documentatie;
- het begeleiden van leveranciers bij het leveren van documentatie;
- het adviseren over documentatie aspecten voor verwerving, zoals gunning, garantie e.d..

5. Stelt materieel-logistieke documentatie samen door:
- het opstellen en actualiseren van materieeldocumentatie en materieel opbouwschema's;
- het verwerken van artikelgegevens in de betreffende applicaties (SAP);
- het samenstellen van bevoorradingsdocumentatie;
- het verstrekken van informatie aan gebruikers van documentatie.

Wat neem je mee?
- Kennis van het materieel logistieke proces (en financiële proces);
- Kennis van procedures en regelgeving op het gebied van het goederenpakket;
- Kennis van en vaardigheid met te gebruiken applicaties;
- Inzicht in taken, processen en organisatie van Defensie;
- Kennis van resultaatgerichte bedrijfsvoering;
- Vaardigheid in het opstellen van rapporten;
- Vaardig in het verwoorden van een advies;
- Kennis van te gebruiken applicaties. Met name van de Ketenlogistiek (BAM) en het afroepen (PVA)
- Kennis hebben om zelfstandig kleine projecten te kunnen uitvoeren dan wel als lid in een projectteam
kunnen functioneren.
Kwalificaties
- MBO-4 technische richting
- Ervaring binnen defensie is gewenst

Wie ben jij?
- Persoonsgebonden effectiviteit: zelfstandigheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheidsbesef;
- Interpersoonlijke effectiviteit: overtuigingskracht en samenwerken;
- Werkaanpak: initiatief, klantgeri

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Randstad Overheid
recruitmentoverheid.noordwest@nl.randstad.com