• DRACHTEN
  • 32 uur
  • HBO
  • € 18,00 per uur
solliciteren

Senior WMO consulent


  • 16 april 2018
  • DRACHTEN
  • 32 uur
  • HBO
  • € 18,00 per uur

functieomschrijving

  • 16 april 2018
  • vacaturenummer: 48570

De afdeling De afdeling Sociale Zaken houdt zich bezig met de uitvoering van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Er werken ruim 100 mensen bij de afdeling. De wetgeving is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd en dat brengt zo z'n eigen dynamiek mee: veel proberen, veel uitzoeken, soms ook onzekerheid, veel uitleggen aan onze inwoners en juist hen ondersteunen in die nieuwe regelwereld. De komende periode wordt ingezet op integrale samenwerking met de gebiedsteams. Dat houdt o.a. in dat de toegang tot ondersteuning en zorg wordt geharmoniseerd en dat we de werkprocessen op elkaar afstemmen en in elkaar schuiven. Gezamenlijke huisvesting, structuurwijziging en een andere manier van werken zijn dé onderwerpen van de komende tijd. De functie Je wordt als senior consulent ingezet bij complexe zaken op het gebied van de maatwerkvoorzieningen WMO. Dat gebeurt op de onderdelen begeleiding/ondersteuning, hulp bij het huishouden en woon- en vervoersvoorzieningen. Je levert een bijdrage aan de verhoging van de zelfredzaamheid in de samenleving van inwoners uit de doelgroep met als doel dat de afhankelijkheid van de overheid afneemt of verdwijnt. Daarnaast coördineer je de werkzaamheden van de collega consulenten. Samen met de beleidsmedewerker en de teamleider onderhoud je de contacten met zorgaanbieders, leveranciers en externe instanties zoals CAK en SVB. Je vormt 'de brug' tussen consulenten en medewerkers administratieve- en financiële afwikkeling.

Smallingerland werkt vanuit zes kernwaarden:
1. Resultaatgericht: focus op concrete resultaten;
2. Samenwerking: actief binnen en tussen afdelingen, binnen en buiten de organisatie;
3. Dienstverlenend: naar binnen en naar buiten. Verplaatsen in de ander. Afspraken maken en nakomen;
4. Zingevend: respect voor elkaar met oog voor mogelijkheden. Elkaar waarderen en betrokken houden;
5. Helder: duidelijke richting, korte lijnen, open, transparant;
6. Aanpassingsvermogen: proactief en creatief inspelen op relevante ontwikkelingen in de omgeving.

Jij hebt:
- een relevante opleiding op HBO- niveau en enige jaren ervaring;
- kennis van en toepassen van relevante wetgeving, gemeentelijk beleid en procedures;
- kennis van de WMO, van het (gemeentelijk) beleid, van procedures en van de sociale kaart;
- kennis van en vaardigheid in het begeleiden van cliënten;
- vaardigheid in het verrichten van onderzoek en het opstellen van rapporten en adviezen;
- vaardigheid om meerdere taken tegelijk uit te kunnen voeren zonder dat dit nadelige effecten heeft op de effectiviteit van je werk;
- passieve beheersing van het Fries;
- aantoobare dieptekennis op het gebied van WMO;
- ervaring de complexe casuïstiek.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Elst, Jolanda ter
jolanda.ter.elst@nl.randstad.com
0619303818