• Diemen
  • 36 uur
  • HBO
  • € 2000  per maand
solliciteren

Administratief medewerker


  • 13 maart 2018
  • Diemen
  • 36 uur
  • HBO
  • € 2000  per maand

functieomschrijving

  • 13 maart 2018
  • vacaturenummer: 43259

Afdeling:
De unit Support Health@Work is onderdeel van de afdeling Administratie Employees. Health@Work is verantwoordelijk voor de integrale verzuimbegeleiding van alle Randstadgroep onderdelen. Als medewerker binnen dit team heb je dagelijks afwisselende taken. We hebben als doel zo efficiënt mogelijk en daarmee kostenbesparend te werken. Hierbij hanteren wij de LEAN systematiek.

Werkzaamheden binnen het team:
Support op het administratieve proces van Health@Work.
- Plannen van afspraken bij de bedrijfsartsen
- Planning beschikbaarheid bedrijfsartsen
- Postverwerking (UWV post)
- Dagloonberekening
- Aannemen van telefonische ziekmeldingen en betermeldingen
- Verwerken en opsturen van UWV formulieren
- Beantwoorden van vragen mbt de uitbetaling van de ziektewet uitkering van zowel clienten als medewerkers van H@W
- Monitoren van juiste berichtgeving aan het UWV (recapitulatielijst)
- Monitoren en incasseren van vorderingen inzake teveel uitbetaalde ziektewet uitkering

Naast het onderstaande profiel is het belangrijk te vermelden dat wij opzoek zijn naar collegae die administratief zeer secuur kunnen werken en hier ook trots op zijn. Al het werk binnen ons team raakt direct of indirect het inkomen van de employee.

Vanaf: HBO werk en denkniveau

Competenties:
- Communicatieve vaardigheden, persoonlijk, telefoon, mail
- Snel kunnen schakelen
- Anticiperen op zaken
- Zelfvertrouwen
- Dienstverlenend ingesteld
- Leervermogen
- Gericht op verbeteren van eigen werkprocessen
- Oplossingsgericht handelen
- Resultaatgericht
- Samenwerken
- Eigenaarschap

Algemene omschrijving werkzaamheden:
● Uitvoeren van complexe administratieve werkzaamheden
● Bewaakt, beheert en onderhoudt het dagelijks goed functioneren van de administratie
● Toetst de correcte aanlevering van documentatie en draagt zorg voor afwikkeling van de
● verschillende documentatie en registratie
● Telefoonbehandeling, beantwoordt vragen of speelt ze zo nodig door. Geeft zelfstandig opvolging aan de vraag
● Houdt rapportages en/of managementinformatie bij
● Signaleert veelvoorkomende vragen

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Jessica de Groot
hk.vestiging@nl.randstad.com