• MAASVLAKTE
  • 32 uur
  • MBO, HAVO, VWO
  • € 2500  per maand
solliciteren

Personeelsmedewerker


  • 26 februari 2018
  • MAASVLAKTE
  • 32 uur
  • MBO, HAVO, VWO
  • € 2500  per maand

functieomschrijving

  • 26 februari 2018
  • vacaturenummer: 39914

Op zoek naar een leuke baan als HR ondersteuner op de Maasvlakte? Voor een containerterminal zijn wij op zoek naar tijdelijke ondersteuning op de afdeling HR voor 4 dagen per week. Bij voorkeur van maandag t/m donderdag en de opdracht is voor 6 tot 9 maanden.

Je bent verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de (digitale) administratie van personele aangelegenheden. Het ondersteunen van de HR adviseur en het uitvoeren van alle voorkomende ondersteunende en administratieve werkzaamheden van alles wat voorbijkomt vanaf het moment van indiensttreding, tot en met de uitdiensttreding van de medewerker.

Taakgebieden:
Het effectief en efficiënt uitvoeren van administratieve werkzaamheden gerelateerd aan personele aangelegenheden zoals:
o Controleren, verwerken en uitvoeren van digitale mutaties in SAP-HR;
o Zelfstandig concipiëren en redigeren van brieven;
o Verwerken van administratieve gegevens bij o.a. in/uitdiensttreding, stagiaires,
werving & selectie;
o Signaleren van administratieve onjuistheden;
o Beheren en actueel houden van personeelsdossiers.

Ondersteunen van de HR adviseur bij alle voorkomende werkzaamheden zoals:
o Het beheren van de agenda¿s;
o Het maken en coördineren van afspraken;
o Het administratief begeleiden van projecten (bijvoorbeeld een wervingsproject of een
project voor de periodieke keuring)
o Het organiseren van binnenkomende en uitgaande informatie en post;
Uitvoeren van alle voorkomende ondersteunende en administratieve werkzaamheden zoals:
o Uitwerken en maken van brieven, memo¿s, digitale overzichten;
o Ontvangen en te woord staan van medewerkers en externen;
o Opleveren van periodieke rapportages (bijv. ziekteverzuimrapportages) ten behoeve
van de afdeling
o Opstellen van arbeidscontracten voor externen;

Fungeren als eerste opvang voor het telefonisch en mondeling afhandelen van vragen van direct leidinggevenden, medewerkers en externen, het filteren en afhandelen dan wel juist doorverwijzen.

Interesse? Dan ontvangen wij graag jouw reactie!

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Wolffers, Madelon
madelon.wolffers@nl.randstad.com
0181-602555