• HOEK
  • 40 uur
  • HBO
  • € 2600  per maand
solliciteren

EH&S Delivery Technician


  • 19 februari 2018
  • HOEK
  • 40 uur
  • HBO
  • € 2600  per maand

functieomschrijving

  • 19 februari 2018
  • vacaturenummer: 38285

Voor Dow Benelux B.V. zijn wij op zoek naar een EH&S Delivery Technician

Deze persoon deelt samen met de Delivery Leader de verantwoordelijkheid voor de implementatie van het EH&S managementsysteem (werkprocessen, standaards, procedures) om zo te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de site en/of business en om de bedrijfsvergunning te kunnen behouden. Hij/zij levert praktische ondersteunende activiteiten op het gebied van Environmental, Industrial Hygiene, Health & Safety en Reactive Chemicals voor een of meerdere plants of afdelingen.

Kritische succesfactoren
• Goede communicator die een hoog acceptatie niveau heeft verkregen in het handhaven van de EH&S principes op
de werkvloer.
• Werkt klantgericht en speelt in op de wensen van de afdeling.
• Heeft kennis van de plant/afdelingsprocessen en de specifieke relaties met milieu eisen.
• Is op de hoogte van de beschrijvingen en voorschriften in de site milieuvergunning voor de afdelingen/plants die
hij ondersteunt.
• Kan zelfstandig een aan hem toegewezen incident onderzoeken, een Rootcause leiden en een eindrapportage
opstellen.
• Heeft kennis van het volledige BBP proces en kan de rol van BBP coördinator/focal point vervullen.
• Heeft kennis van de onderstaande EH&S systemen, voor zover van toepassing voor de hem toegewezen afdeling
(en)/plant(s):
- Milieu Zorg Systeem
- GIRD
- E&AT
- ODMS
- RIE & Risk Reduction Plan (QEA)
- BRZO ( Besluit Risico Zware Ongevallen)
- ISO 14001
- BMP ( Bedrijfs Milieu Plan)
• Heeft uitgebreide kennis van de EH&S vereisten die zijn vastgelegd door de business, site en overheid voor de
hem toegewezen plant(s)/afdeling(en). Evenals van de naleving van de desbetreffende vereisten.
• Heeft kennis / kunde om via Internet/Intranet of andere media specifieke kennis over EH&S deelgebieden op te
zoeken. Dit geldt voor zowel Dow interne informatie als externe informatiebronnen.
Heeft kennis van het volledige QEA systeem en is in staat om risico inschattingen te maken, meetprogramma’s op te stellen en uit te voeren en over de resultaten, conclusies en aanbevelingen te rapporteren

Taken/ Verantwoordelijk-heden
- Implementeert gedetailleerde dagelijkse EH&S programma's (Environmental, Industrial Hygiene, Health &Safety en
Reactive Chemicals, ), waarbij gebruik wordt gemaakt van de EH&S werkprocessen, -standaards en -procedures.
- Zorgt ervoor dat de aspecten van de Operating Discipline voor wat betreft Environmental, IH, Health & Safety en
Reactive chemicals adequaat zijn en worden toegepast om Veiligheid, Gezondheid en Milieu gerelateerde
prestatiedoelen te bereiken. In de meeste gevallen voert deze persoon de rol van sectie-eigenaar uit voor de
Veiligheid, Gezondheid en Environmental-sectie van Operating Discipline.
- Handelt als de Afdeling/Plantresource voor gerelateerde EH&S-informatie over procedures, richtlijnen en standaards.
- Is de primaire contactpersoon voor de hem toegewezen Afdeling(en)/Plants) op het gebied van Environmental, IH,
H&S, Reactive chemical-zaken.
- Begeleidt en ondersteunt teams en individuen bij EH&S-gerelateerde taken en activiteiten.
- Assisteert bij het ontwikkelen en behalen van de EH&S-doelen van het betreffende werkgebied op de hem
toegewezen plant(s)/afdeling(en) en draagt waar nodig EH&S specifieke kennis en kunde aan om de doelstellingen te
bereiken.
- Draagt zorg voor de coördinatie van uitvoer en opvolging van de door Dow en de overheid verplichte taken op het
gebied van Environmental, IH en Reactive Chemicals. Doet tevens de gegevensverzameling, analyse en rapportage
voor de hem toegewezen Plant(s)/Afdeling(en) voor deze vakgebieden.
- Neemt volgens geldende vereisten deel aan beoordelingen en projecten die betrekking hebben op Environmental, IH,
H&S en Reactive Chemicals.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Ankie de Wit / Saskia Bakker
rtcflexcenterdow@randstad-tempoteam.nl
0115-689850