• AMSTERDAM
  • 12 uur
  • HBO
  • € 15,48  per uur
solliciteren

Administratief medewerker examenbureau


  • 14 februari 2018
  • AMSTERDAM
  • 12 uur
  • HBO
  • € 15,48  per uur

functieomschrijving

  • 14 februari 2018
  • vacaturenummer: 37442

HMC MBO Vakschool is op zoek naar een administratief medewerker deelnemersadministratie voor 0,3fte. In deze functie zal je een ondersteunende rol hebben bij het management op het examenbureau. De werkzaamheden bestaan uit organisatorische en financieel-administratieve werkzaamheden in het kader van werving, aanmelding, toelating en inschrijving van deelnemers.
Het gaat om een tijdelijke functie tot het eind van schooljaar (halverwege juli 2018), met kans op verlenging. Als administratief medewerker deelnemersadministratie verdien je €15,48 bruto per uur.

Het HMC (Hout- en Meubileringscollege) is sinds 1929 een zelfstandige en toonaangevende MBO vakschool. Het is een relatief kleine school, gevestigd in Amsterdam, met een persoonlijk karakter en een veilige sfeer.

Werkzaamheden:
Verrichten van administratief-organisatorische en financieel-administratieve werkzaamheden door:
- Verzorgen van de verwerking van studieroosters en het verwerken van mutaties daarin
- Het aanleggen van deelnemersdossiers en het verwerken van mutaties in het geautomatiseerde deelnemersbestand
- Het verlenen van assistentie bij de organisatie van onderzoeken, toetsen, tentamens en examens
- Het verzorgen van de verwerking van uitkomsten van onderzoeken, toetsen, tentamens, en examens in cijfermatige overzichten, rapporten, diploma’s en/of certificaten
- Het registreren van ziekmeldingen
- Het mede organiseren van excursies en stages
- Het verzorgen van de uitvoering van cursusgeldwet voor avondonderwijs c.q. deeltijdonderwijs en het toezien op de inning van inschrijfgelden
- Het bewerken van deelnemersgegevens ten behoeve van het CBS, het Ministerie van OC&W, gemeenten, e.a.
- Het behulpzaam zijn van de deelnemers bij het invullen van aanvragen voor studiebeurzen, -toelagen, verzoeken van uitstel van militaire dienst e.d.

Verricht werkzaamheden in het kader van de werving, aanmelding, toelating en inschrijving van deelnemers door:
- Het verzenden, al dan niet op aanvraag, van voorlichtingsmateriaal aan scholen, bedrijven, instellingen, aspirant-deelnemers en ouders over studiemogelijkheden aan de instelling
- Het verstrekken van telefonische dan wel schriftelijke informatie aan belangstellenden over studiemogelijkheden aan de onderwijsinstelling
- Het verwerken van aanmeldingsformulieren, het toetsen van aanmeldingen op toelaatbaarheid en het berichten omtrent (voorlopige) plaatsing of afwijzing
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische werkzaamheden in verband met toelatingsexamens, lotingen, selectiegesprekken, medische keuring, e.d.
- Het verzorgen van de inschrijving van deelnemers en het verzenden van collegekaarten en/of bewijzen van inschrijving
- Beslissen bij de uitvoering van de administratieve werkzaamheden en de deelnemersadministratie en het geven van informatie aan belangstellenden
- Werken in het kader van voorschriften, procedures en werkinstructies
- Verantwoordelijkheid pakken ten aanzien van de toegewezen leidinggevende over de correcte uitvoering van werkzaamheden
- Contacten met derden om informatie te verstrekken over studiemogelijkheden van de onderwijsinstelling
- Contacten met deelnemers om hen een toelichting te geven bij het invullen van formulieren e.d.

Kennis en vaardigheden:
- Vaktechnische kennis van administratieve procedures, administratieve organisatie en bekostigingsregelingen
- Inzicht in taak, werkwijze en het opleidingsaanbod van de onderwijsinstelling
- Vaardigheid in het omgaan met geautomatiseerde gegevensverwerkende systemen
- Vaardigheid in het verstrekken van informatie

Ben jij iemand met:
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel op geschift als mondeling
- Sociale vaardigheden
- Affiniteit met onderwijs
- Veel energie
- Coördinerende vaardigheden
- Een klantvriendelijke houding

Dan is deze vacature wellicht iets voor jou! Kan jij je vinden in de vaardigheden en sluiten de werkzaamheden goed aan bij je ambities? Solliciteer dan nu via de link

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Ytsma, Sabine
accounts.amsterdam@nl.randstad.com
020-5315570

, , ,