• ROTTERDAM
  • 36 uur
  • WO
  • € 4541 per maand
solliciteren

Gedragswetenschapper


  • 03 januari 2018
  • ROTTERDAM
  • 36 uur
  • WO
  • € 4541 per maand

functieomschrijving

  • 03 januari 2018
  • vacaturenummer: 28559

Ben jij een ervaren gedragswetenschapper die enthousiast is om voor de periode van een half jaar te werken binnen de gesloten jeugdzorg, met 2 nieuw opgezette meidengroepen? laat van je horen! Wij hebben namelijk een interessante tijdelijke opdracht voor je.

Binnen een team van pedagogisch medewerkers, gedragswetenschappers, docenten, trainers en trajectbegeleiders werk je samen met de jongere aan het bouwen van hun toekomst. Het doel is dat de jongere met extreme gedragsproblematiek een waardevolle plek krijgt binnen onze samenleving.

Hoe doe je dat dan? Je stimuleert de jongeren en hun ouders/opvoeders om zelf de regie over hun leven (terug) te pakken. Je formuleert een individueel perspectiefplan voor de meiden, verricht waar nodig gedragsobservatie en diagnostisch onderzoek. Samen met de afdelingscoördinator stem je de behandeling af en mogelijke knelpunten in de uitvoering en het neerzetten van het passende behandelklimaat. Je neemt actief deel aan intern overleg, maar bent ook degene die het contact heeft met het netwerk (ouders/verzorgers, instanties, psychiater, ketenpartners). Eventueel geef je uitvoering aan groeps- en/of individuele therapie.

Je draagt ook bij aan de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers en dat doe je door themabijeenkomsten te organiseren en begeleiden, bespreken van casuïstiek, toelichten perspectiefplannen en methodische uitgangspunten. Ook lever je jouw bijdrage aan de jaarplannen van de afdeling en de locatie.

We gaan er vanuit dat je een academische opleiding in de richting orthopedagogiek of ontwikkelingspsychologie hebt genoten en ruim ervaren bent in het vak. Bij voorkeur heb je deze opleiding aangevuld met een postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Astrid Tutert
astrid.tutert@nl.randstad.com