• BEST
  • 40 uur
  • MBO, HAVO, VWO
  • € 2700 - € 3205 per maand
solliciteren

Supervisor


  • 16 april 2018
  • BEST
  • 40 uur
  • MBO, HAVO, VWO
  • € 2700 - € 3205 per maand

functieomschrijving

  • 16 april 2018
  • vacaturenummer: 26963

Voor een beveiligingsbedrijf in Best zijn wij op zoek naar een Supervisor die samen met de vestigingsleider verantwoordelijk is voor het aansturen en coördineren van de dagelijkse gang van zaken.

Je gaat werken in een zwaar beveiligd gebouw, met allerlei hekken, deuren en kluizen.
Het bedrijf is gespecialiseerd in waarde transport en opslag. Op de locatie in Best is naast een telcentrale, ook de opslag van geld en andere waardevolle zaken. Daar zal jij samen met de vestigingsleider verantwoordelijk voor zijn. De werktijden zijn van 06.00 uur tot 14.00 en tussen 10.00 tot 18.00 uur

Wat ga jij doen?:
Als supervisor krijg je te maken met de volgende kerntaken.

Operationele aansturing:
• operationeel aansturen van de medewerkers in het toegewezen deel van de vestiging of, bij vervanging vestigingsleider, de gehele vestiging;
• geven van aanwijzingen/instructies en van toelichtingen bij afwijkingen/bijzonderheden;
• toezien op de voortgang en de kwaliteit van de werkuitvoering en op naleving van de werkinstructies, (veiligheids)procedures en richtlijnen van het Arbo-beleid;
• oplossen van zich voordoende problemen tijdens uitvoering van dienst.

Operationele planning:
• verantwoordelijk voor de operationele planning van mens en middelen op dagbasis, in samenwerking met de afdeling OPS (Operationele Planning & Support),
• uitplannen niet-beschikbare auto’s (voor onderhoud e.d.);
• oplossen van problemen bij personeelsproblemen (ziekmelding e.d.);
• afstemmen met inleenbedrijven over inzet tijdelijke medewerkers.

Administratie en rapportage:
• bijhouden van registraties m.b.t. gewerkte uren, verlof, ziek- en herstelmeldingen e.d.;
• leveren van input over dagelijkse routine aan de afdeling OPS;
• rapporteren van afwijkingen/bijzonderheden aan de vestigingsleider.

Ondersteuning vestigingsleider:
• uitvoeren van speciale (ad hoc-)opdrachten.;
• op verzoek van de vestigingsleider onderzoeken van knelpunten in de operatie en met praktische oplossingen komen.

Wat wordt er van jou verwacht:
• Toepassen normen en waarden
• Coachen
• Sturen en beïnvloeden
• Gestructureerd (oplossingsgericht) werken
• Plannen en organiseren
• Leidinggevende capaciteiten
• Overtuigingskracht

Wat bieden wij:
Een baan bij een bedrijf waar je normaal gesproken niet zomaar zou kunnen komen, het is voor langere tijd.

Sollicitatieprocedure:
Bij voorkeur via onze website, je moet in het bezit zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag), er zal een online screening zijn en er zal een gesprek volgen bij onze opdrachtgever. Verder kan een huisbezoek ook onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Voor vragen kan je bellen naar 073-6903370.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Tymon Notermans
tymon.notermans@nl.randstad.com