• HAARLEM
  • 36 uur
  • HBO
  • € 19,00 per uur
solliciteren

Subsidieverlener


  • 15 december 2017
  • HAARLEM
  • 36 uur
  • HBO
  • € 19,00 per uur

functieomschrijving

  • 15 december 2017
  • vacaturenummer: 24464

Voor de sector Subsidies en Inkoop, unit Subsidie-uitvoering zoeken wij een subsidiemedewerker, schaal 9.
Functie-inhoud
Het behandelen van subsidieaanvragen en het volgen van de subsidie gedurende de looptijd tot en met de vaststelling. De werkzaamheden vinden plaats op basis van de relevante wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld een uitvoeringsregeling, en de richtlijnen die gelden binnen de eigen organisatie. Vanuit eigen vakdeskundigheid lever je producten en diensten binnen het aandachtsgebied subsidies, dat raakvlakken heeft met andere aandachtsgebieden (bijvoorbeeld juridisch, financieel of beleid), waarbij sprake kan zijn van brede inhoudelijke problematiek. Inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in technologie of op beleidswijzigingen hoort bij de functie.
Resultaatgebied

• het zelfstandig analyseren van subsidieaanvragen waarvoor vaste beleidskaders, criteria en normen gelden;
• het overleggen met de subsidieaanvrager over doelmatigheid en rechtmatigheid van de aanvraag;
• het zelfstandig overleggen met collega’s van andere sectoren en/of directies over een effectieve en rechtmatige subsidieverstrekking
• het opstellen van adviezen en het voorbereiden van de besluitvorming en de toekenning;
• het organiseren van de afwikkeling van aanvragen (advisering door financiële en/of juridische medewerkers, inschakeling van administratieve ondersteuning, besluitvorming en definitieve vaststelling);
• het voorlichten van externe instanties over de reikwijdte van subsidieregelingen, het verdedigen van provinciale beleidsstandpunten en het aangeven van keuzes/oplossingsrichtingen;
• het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de behandeling van Wob verzoeken of bezwaar- en beroepszaken;
• het signaleren van knelpunten in de uitvoerbaarheid van regelingen;
• het na controle, registratie en verificatie fiatteren van betaalbaarstellingen;

Functie-eisen

• werk- en denkniveau: HBO;
• theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied of vakgebied inzicht in sociale, financieel-economische, financiële, technische, economische of juridische samenhangen, zoals staatssteunrichtlijnen en basale Europese regelgeving;
• helder communiceren over aangelegenheden binnen het aandachtsgebied;
• helder formuleren en opstellen van adviezen, notities en concept-besluiten;
• Je kwalificeert jezelf in het bijzonder op de competenties analyse, oordeelsvorming en organisatiebewustzijn.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Randstad Overheid
recruitmentoverheid.noordwest@nl.randstad.com