functieomschrijving


  • 08 september 2020
  • vacaturenummer: 216922

Voor Unilever Foodsolutions zoeken wij een Supply Chain Analyst / Supply Chain Operations Leader voor een periode van ongeveer 3 maanden (40 uur), na deze periode is de kans groot dat jouw opdracht verlengd wordt. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het identificeren en het oplossen van voorraadrisico's (leveringsrisico's en fluctuaties in de vraag) voor één of meerdere toegewezen categorieën.

Functiedoel
Beheren/bewaken van voorraadposities en optimaliseren van de afstemming tussen vraag en aanbod, zodanig dat de doelstellingen m.b.t. serviceniveau en voorraadhoogten worden gerealiseerd.

Beheerde voorraden:
- Monitoren van het dagelijkse proces van klantorders tot levering aan de distributiecentra van klanten, met in acht neming van met klanten overeengekomen serviceniveaus (SLA’s) met behulp van geautomatiseerd voorraadbeheer en ordermanagementsystemen
- Ingrijpen bij en oplossen van door het systeem gesignaleerde afwijkingen, in geval van afwijkingen in de vraagontwikkeling of bij kwaliteitsproblemen
- Afstemmen, uitdagen (‘challenge’) en maken van afspraken met relevante stakeholders binnen MCO (o.a. planners, logistieke dienstverleners, QA over oplossingen en alternatieven en/of toewijzen/heralloceren van voorraden. E.e.a. met in acht neming van totale business volgens vastgestelde regels en criteria
- Actualiseren van de ordermanagement database in geval van afwijkingen in de vraag die tot voorraadrisico’s (lage dekking, out of stock) kunnen leiden
- Bevorderen van een doelgerichte samenwerking en communicatie met de belanghebbenden Customer Development, SC (MTP, STP, SU) m.b.t. het voorraadbeheer en –allocatieproces (e.e.a. in de Nederlandse en Engelse taal)
- Analyseren KPI rapportages met betrekking tot de serviceniveaus en nemen van corrigerende maatregelen ter verbetering

Stock life cycle management
- Signaleren en identificeren van potentiele voorraadrisico’s c.q. oplopende voorraden (o.a. uitloopartikelen, restanten, dode voorraden, retouren)
- Coördineren van het in- en uitfaseren van voorraden bij alle innovaties en (her)introducties in samenwerking met SU & VF m.b.t. grondstoffen en verpakkingsmateriaal
- Zorg dragen voor het vernietigen van restanten na goedkeuring door de business

Functioneel/vaktechnische aansturing
- In geval van weekend ordering: functioneel/vaktechnisch aansturen van en toezien op de door de supply chain officers uit te voeren werkzaamheden, waar nodig ondersteunen en coachen
- Bewaken van de orderverwerking/-realisatie tijdens het weekend en waarborgen van een juiste communicatie naar klanten hieromtrent

Rapportages en informatie
- Verzamelen, controleren, bewerken en actueel houden van informatie in systemen
- Genereren en opstellen van overzichten en rapportages m.b.t. voorraadontwikkeling en resultaten

Gevraagd:
- Bachelor of Master, bij voorkeur op het gebied van Supply Chain
- Achtergrond in Supply Chain of Customer Service
- Bij voorkeur minimaal 2 jaar relevante werkervaring
- Affiniteit met de FMCG markt
- Bij voorkeur ervaring in Planning of Stock Management
- Bij voorkeur ervaring met stakeholder management
- Een uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal
- Een goede kennis van MS Office en bij voorkeur ook van SAP.

Het salaris voor deze functie ligt tussen de 3250 euro en 4000 euro afhankelijk van jouw ervaring.

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

contact

Vera van der Meij
vera.van.der.meij@nl.randstad.com