• weert
  • 24 uur
  • HBO
solliciteren

jeugd- jongerenwerker. weert.


  • 17 november 2017
  • weert
  • 24 uur
  • HBO

functieomschrijving

  • 17 november 2017
  • vacaturenummer: 19592

Wij zijn op zoek naar een hulpverlener die in staat is om in dialoog met ouders en jeugdige vanuit een integrale blik voortdurend op maat begeleiding te bieden aan ouders en jeugdigen. Je begeleidt en ondersteunt gezinnen (ouders en jeugdigen tot 18 jaar, inclusief hun sociale netwerk) bij het bereiken van hun eigen doelen op het gebied van opvoeden en opgroeien. De begeleiding is gericht op het vergroten van de kracht van het gezin. Indien de geboden begeleiding niet volstaat organiseer je specialistische jeugdhulp en voer je de regierol. Daarnaast ondersteun je beroepskrachten in het onderwijs en in de kinderopvang bij vragen over opgroeien en opvoeden.
Enkele resultaatgebieden die voor deze functie van belang zijn: hulpverlening bieden, uitgaan van eigen kracht, samenwerken in de keten en mogelijkheden van het cliƫntsysteem versterken. Essentieel is dat je vraaggericht werkt, gebaande paden durft te verlaten en de professionele ruimte weet te benutten.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Inge Aerts
inge.aerts@nl.randstad.com
046-4206313