Flexpool Operator

publicatie:  aanvraagnummer: 1893118

bedrijf
Dow Benelux B.V.
locatie
Terneuzen
aantal uur
40 uur
opleidingsniveau
MBO, HAVO, VWO
salaris
€ 2500 per maand

functieomschrijving

De functie van Proces Operator wordt uitgevoerd in volcontinue dienst en omvat na verloop van tijd minimaal alle buitensecties van 1 plant waar de functie wordt uitgevoerd.

Resultaatgebieden

GEBIED 1:
-Onderzoekt storingen op een gestructureerde manier en zorgt voor opvolging.
-Toont initiatief door problemen met vergunningen zo vlot mogelijk op te lossen.
-Zoekt veranderingen en verbeteringen uit en doet voorstellen (mbt hardware).
-Neemt initiatief om enige paneelkennis te krijgen.

GEBIED 2
-Gaat goed om met mensen met een verschillende achtergrond en is open, eerlijk, collegiaal en loyaal.
-Onderhoudt goed sociaal en functioneel contact met collega¿s.
-Luistert goed naar anderen en gaat effectief om met meningsverschillen binnen en om de ploeg.

GEBIED 3
-Laat zich niet afleiden door nevenzaken.
-Grijpt in als werkzaamheden niet verlopen zoals afgesproken.
-Stelt hoge eisen aan zichzelf en geeft het goede voorbeeld.
-Drijft VGM als eerste prioriteit, productie als tweede en kosten als derde voor de unit.

GEBIED 4
-Deelt kennis en ervaring met anderen.
-Staat open voor kritiek en streeft naar verbeteren van eigen functioneren.
-Geeft feedback aan anderen over hun prestaties

GEBIED 5
-Kan flexibel omgaan met de ploegbezetting.
-Springt in geval van calamiteiten in bij andere secties en/of plants.

GEBIED 6
-Kent Area-, plant- en Benelux procedures en weet hoe in te grijpen bij afwijkingen hiervan.
-Weet hoe systemen inblokbaar zijn.
-Geeft, bij de vergunningenuitgifte en wachtoverdracht, extra aandacht aan VGM.

GEBIED 7
-Weet procedures te vinden en volgt deze.
-Zorgt voor goede werkoverdracht, tijdens wacht, bij wachtwissel en opvolging bij storingen.
-Vervult zijn rol goed tijdens afwijkende bedrijfsomstandigheden zoals bijvoorbeeld storingen, lekkages en noodsituaties.

GEBIED 8
-Zorgt ervoor dat apparatuur op tijd en schoon-/drukvrij worden opgeleverd voor maintenance/onderhoud.
-Voert werkzaamheden dusdanig uit dat deze zo mogelijk niet of minimaal ten koste van de productie gaan.
-Constateert tijdens controlerondjes beschadigingen en onregelmatigheden in de fabriek en lost deze op, indien mogelijk.
-Meldt storingen grondig en duidelijk.

GEBIED 9
-Zorgt voor een goede begeleiding van de werkzaamheden (bijv. openen van leidingen en apparatuur), en levert apparatuur zelfstandig op.
-Kent na verloop van tijd de opstart/down gaan-procedures en voert deze uit.
-Voert controlerondes en dagelijkse werkzaamheden (monsters) naar behoren uit.

WERKOMSTANDIGHEDEN
Werkzaamheden vinden plaats in volcontinue dienst in een 2-2-2 of 3-4 rooster.

OPLEIDING
MBO niveau 4 richting Procestechniek of HAVO met exacte vakken.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

solliciteer

Contact

Accountunit DOW
Schuttershofweg 1
4538 AA TERNEUZEN

Saskia Bakker / Ankie de Wit

0115-689850

Wil je elke dag op de hoogte zijn van voor jou relevante banen? Maak je eigen vacature alert!

vacature alert aanmaken