GZ Psycholoog (Interim)

publicatie:  aanvraagnummer: 1867486

bedrijf
Penitentiaire Inrichting
locatie
Noord Holland
aantal uur
32 uur
opleidingsniveau
WO

Functieomschrijving

Voor een penitentiaire inrichting in Noord Holland zijn wij per direct op zoek naar een:

Behandelcoördinator/GZ psycholoog voor 32-36 uur per week, geschatte duur van de opdracht is drie maanden.

Als behandelcoördinator stel je een richtinggevend, individueel behandelplan op voor justitiabelen. Dat doe je op basis van anamnese, diagnostiek, rapportages en observaties. Je verricht (psycho-)diagnostisch onderzoek en stelt diagnoses. Je maakt ook risicotaxaties en je opent en beheert dbbc¿s van patiënten. Je bent hoofdbehandelaar van de patiënten binnen je eigen afdeling en voert behandelinterventies uit.

Jouw taken
-Je monitort de voortgang en het verloop van de behandeling.
-Je bespreekt uitvoering en bijstelling van het behandelplan.
-Je bepaalt de eventuele inzet van andere disciplines.
-Je bewaakt en bevordert de onderlinge samenhang en afstemming.
-Je optimaliseert het behandelklimaat en de bejegening van patiënten.
-Je adviseert het afdelingshoofd over (disciplinaire) maatregelen en crisisinterventies.
-Je adviseert over verlof of strafonderbreking van patiënten.
-Je volgt de rechtsgang en detentieroute van patiënten en beslist over interne overplaatsing en uitplaatsing.
-Je voert correspondentie over de rechts- en detentiegang.
-Je bepaalt en initieert de noodzakelijke nazorg en ontwikkelt een plan voor continuïteit van zorg.
-Je bespreekt en regelt opname van patiënten bij vervolginstellingen.
-Je ziet toe op de uitvoering van de individuele behandeling op de afdeling, de motivatie en werkhouding van medewerkers, de werkverhoudingen en de onderlinge samenwerking.
-Je coacht medewerkers bij het professionaliseren van therapeutische relaties en teamdynamieken.
-Je ondersteunt het afdelingshoofd bij coaching, personeelsontwikkeling en verzuimbegeleiding.
-Je levert inhoudelijke bijdragen aan de ontwikkeling, vernieuwing, (wetenschappelijke) evaluatie en onderbouwing van behandelbeleid en ¿methoden.
-Je signaleert ontwikkelingen en structurele knelpunten in de uitvoering van het behandelbeleid en begeleidingsklimaat en bespreekt verbeterpunten.
-Je maakt deel uit van project- en werkgroepen en besluitvormingsorganen.
-Je onderhoudt een extern netwerk en bevordert de samenwerking met externe instanties.

Functie-eisen
-Je hebt een wo-diploma psychologie.
-Je hebt een GZ-registratie met een BIG-registratie.
-Je hebt bij voorkeur ervaring in de forensische psychiatrie.
-Je beschikt over gespecialiseerde theoretische kennis van de forensische psychiatrie/psychologie.
-Je kent inhoudelijke en procesmatige aspecten van detentie en psychiatrische behandeling.
-Je hebt inzicht in de onderlinge samenhang van deze processen.
-Je kent de organisatie van het forensisch psychologisch werkveld en aangrenzende terreinen.
-Je volgt de ontwikkelingen op het werkterrein en houdt je vakkennis op peil.
-Je kent de organisatie en taakverdeling binnen de vestiging en hebt inzicht in de processen.
-Je kent de specifieke plichten en bevoegdheden van psychologen (wet BIG).
-Je kent relevante wet- en regelgeving en procedures.
-Je hebt diepgaand inzicht in teamdynamieken en therapeutische relaties.
-Je hebt inzicht in psychosociale behandelmethoden.
-Je hebt inzicht in vakinhoudelijke ontwikkelingen op het werkterrein van de forensische psychiatrie.
-Je bent vaardig in het coördineren van processen.
-Je bent vaardig in het werken met multidisciplinaire teams en het coachen van individuen en groepsprocessen.
-Je kunt goed overweg met ernstig psychisch gestoorde patiënten.
-Je kunt goed samenwerken met een duale partner.
-Je drukt jezelf goed uit, zowel mondeling als schriftelijk.


Reacties: Wij ontvangen graag zo snel mogelijk je CV in Wordformaat met een korte motivatie.

Meer weten over ons? Kijk op randstad.nl/zorg-professionals

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

solliciteer

Contact

Zorg Management, Staf en Professionals Noord

Ingrid de Boer

Wil je elke dag op de hoogte zijn van voor jou relevante banen? Maak je eigen vacature alert!

vacature alert aanmaken