functieomschrijving


 • 19 juni 2020
 • vacaturenummer: 177111

Operrator Vul- en Verpakkingsafdeling bij FrieslandCampina Maasdam

 

Verantwoordelijkheidsgebieden / Kerntaken

Verrichten van werkzaamheden t.b.v. het afvullen van melk en melkproducten m.b.v. de voor zijn dienst toegewezen vulmachine en a.d.h.v. ontvangen dagproductieprogramma en instructies van Ploegchef, hetgeen o.m. inhoudt:

  • bedrijfsklaar maken, reinigen en desinfecteren van de vulmachine met bijbehorende inpakmachines
  • instellen van de machine v.w.b. drukken en temperaturen, aanmaken van nieuwe batch
  • aansluiten van melktransport-pomp en leidingnet
  • Verpakken in kartons of bekers van melkproducten in opgegeven aantallen en verpakkingen.
  • doorspoelen van leidingsystemen.

Verzorgen van het bedrijfsklaar maken en bedienen van de verpakkingslijn, w.o.

  • volgens voorschrift schoonmaken van de machine
  • ombouwen van de machine naar verschillende volumina verpakkingen en productsoorten
  • aanmaken van nieuwe batch bij productwisseling of opstarten m.b.v. CSI-systeem
  • volgens schema smeren van bepaalde machineonderdelen

Verrichten van werkzaamheden op het fruitbordes, resulterend in o.a.

  • aankoppelen van fruitcontainers na controle op o.a. tht, inhoud
  • leidingen reinigen en spoelen
  • stomen van fruitcontainers
  • wegen van gebruikte containers en invullen van resultaat op daarvoor bestemde lijst
  • invoeren van gegevens t.b.v. de voorkeuze van containers

 

 • Controleren, tijdens de productie, van het functioneren van de machine m.b.t. aanvoer van kartons en afvoer van verpakte producten. Uitvoeren van voorgeschreven controles op afvulgewichten en corrigeren van afwijkingen aan het vulgedeelte van de machine, het dichtbranden van bodems en deksels en de juiste dagcodering. Verhelpen van kleine, zo nodig waarschuwen van de Ploegchef bij grotere storingen.
 • Reinigen en desinfecteren van machinedelen tijdens productie. Reinigen en desinfecteren van de machine na beëindiging van de productiecharge volgens voorgeschreven procedure en met voorgeschreven reinigings- en desinfecteermiddelen. Demonteren, reinigen en monteren van machine-onderdelen.
 • Bijhouden van de productie-/machine-administratie door diverse machine- en productiegegevens op lijsten te vermelden.

 

Specifieke handelingsvereisten

Bedienen, instellen en bijregelen van meerdere (typen) vul- en verpakkingsmachines. Demonteren, reinigen, monteren en smeren van machine-onderdelen bij ombouwwerkzaamheden. Gebruiken van handgereedschappen.

 

Bezwarende omstandigheden

  • Uitoefenen van kracht bij het aan- en en afkoppelen van leidingnetten
  • Inspannende houding tijdens bij het verhelpen van storingen en tijdens reingings- en desinfecteerwerkzaamheden. Veelal staande werken.
  • Hinder van lawaai en vocht bij het werken aan eenmalige verpakkingslijn [ca. 70 dBA], met een relatieve vochtigheid van ca. 90%.
  • Kans op letsel bij instelwerkzaamheden (gewichtsafstelling) aan draaiende machine, bij het verhelpen van storingen, het werken met agressieve verdunde reinigings- en desinfecteermiddelen alsmede tijdens het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden m.b.v. hoge druk waterspuit.

 

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

contact

Mariska Moreel
frieslandcampinamaasdam@nl.randstad.com
078-6441340