• UTRECHT
  • 16 uur
  • HBO
  • € 17,86 per uur
solliciteren

adviseur bedrijfsvoering


  • 07 november 2017
  • UTRECHT
  • 16 uur
  • HBO
  • € 17,86 per uur

functieomschrijving

  • 07 november 2017
  • vacaturenummer: 17127

Voor Defensie zoeken wij een Adviseur Bedrijfsvoering!

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) voorziet de Krijgsmacht van het materieel en de informatievoorziening die zij nodig heeft om de haar opgedragen taken uit te voeren.
Bij deze taak behoort het plannen, inrichten, indienen, uitvoeren, beheersen en verantwoorden van de bestedingsplannen van de betreffende budgethouders binnen de DMO.


De functionaris ondersteunt de bedrijfsvoering, in het bijzonder de keten van behoeftestellen tot behoefte vervullen door;

a) Het ontwikkelen, inrichten en uitvoering geven aan een efficiëntere bedrijfsvoering.
b) Het borgen van de betreffende bedrijfsvoeringprocessen in de AO van de organisatie.
c) Het leveren van een bijdrage aan de bewaking van bedrijfsvoeringprocessen.
d) Het leveren van regulier en operationeel advies voor uitvoering van de BBV processen.
e) Het leveren van inhoudelijke deelproducten voor (lijn)management en adviseurs.
f) Het deelnemen aan klantoverleg en adviseren over klantvragen.

2) De functionaris adviseert bij het opstellen van het bestedingsplan/bedrijfsplan door;
a) Het leveren van regulier en operationeel advies voor uitvoering van de planprocessen.
b) Het leveren van advies over het planmatige deel van het bestedingsplan/bedrijfsplan.
c) Het toetsen van de inpasbaarheid van de in de AGCDS (of klantvraag) gestelde behoeften.
d) Het toetsen van de volledigheid van de in het bestedingsplan gestelde behoeften.

3) De functionaris voorziet in de informatiebehoefte in de BBV-keten door;
a) Het voorzien in informatie die benodigd is voor het tijdig, juist en rechtmatig betalen van facturen.
b) Het coördineren en bewaken dat facturen binnen de wettelijk gestelde normering tot betaling komen.
c) Het bijdragen aan rapportages over het betaalgedrag van de afdeling/bedrijf.
d) Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van ATB' s, beschikkingen, prestatieverklaringen.
e) Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren goedkeurende visa, keuring- en ontvangstbewijzen.
f) Het zorgdragen voor het tijdige aanleveren van transport- en douanedocumenten.
g) Het voorzien in informatie die benodigd is voor het tijdig, juist en rechtmatig instellen van vorderingen.


Ben jij het in bezit van:
- MBO/HBO, aangevuld met relevante opleidingen;
- Bekend binnen het Ministerie van Defensie.
- Organisatie/coördinatievermogen.
- Grote mate van zelfstandigheid i.c.m. goede sociale vaardigheden
- Kritische- analytische vermogen.
- Flexibele- en dienstverlenende instelling.
- Goed om kunnen gaan met tegengestelde belangen

Neem dan nu contact met ons op want wij zijn op zoek naar jou!

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Randstad Overheid
recruitmentoverheid.noordwest@nl.randstad.com