• AMSTERDAM
 • 32 uur
 • WO
 • € 3823 per maand

Medewerker Expertisecentrum Passend Onderwijs - ROCvA


 • 30 januari 2019
 • AMSTERDAM
 • 32 uur
 • WO
 • € 3823 per maand

functieomschrijving

 • 30 januari 2019
 • vacaturenummer: 103956

Wat is EXPO?

EXPO is het Expertisecentrum Passend Onderwijs van het ROCvA en ROCvF. EXPO is een college-overstijgende dienst, gevestigd op MBO College Centrum. EXPO is er voor alle vragen over Passend Onderwijs. EXPO heeft voor het ROCvA een loketfunctie voor het voortgezet (speciaal) onderwijs en praktijkonderwijs.


1. Je informeert ouders, kandidaten, onderwijsspecialisten en hulpverleners rondom de instroom over opleidingen. Je formuleert specifieke ondersteuningsvragen en benoemt de nodigde aanpassingen in de klassen- en/of lessituatie. Je geeft aan welke dossierinformatie voor instroom handig/noodzakelijk is.
Je voert telefonische gesprekken en adviseert over een passend leer- en loopbaantraject. Je verwijst naar onderwijsinstellingen en arbeidstrajecten. Je hebt de nodige samenwerkingservaring, werkt met (Amsterdamse) hulpverleningsinstellingen en geeft voorlichting over de procedures binnen het ROCvA.

2. Je adviseert opleidingsmanagers, intakers en docenten over passende plaatsing binnen het College, dan wel bovenschoolse voorziening. Je adviseert over het aanpassen en differentiëren van onderwijsprogramma’s en didactische methode voor studenten met een ondersteuningsvraag. Je coacht intakers en docenten op de aanpak en omgang van studenten met een specialistische ondersteuningsvraag.

3. Je levert een bijdrage aan het optimaliseren van het uitvoeringsbeleid rondom Passend Onderwijs en EXPO.
Je verzamelt en werkt mee aan het opstellen van managementinformatie. Je analyseert de aanpak en de werking binnen de hele keten en geeft verbeterpunten in de doorlopende leer- en zorglijn. Je stelt notities op om werkprocessen te optimaliseren en dienstverlening te verbeteren. Je analyseert ontwikkelingen rondom de plaatsingen binnen het ROCvA, in de ondersteuningsvragen en aandacht groepen.

Wat vragen wij van je?
Kennis en vaardigheden:

 • Afgeronde WO-opleiding orthopedagogiek of psychologie;
 • Kennis van psychosociale en maatschappelijke problematiek, en alle overige aspecten die een specialistische ondersteuningsvraag van de student met zich meebrengen;
 • Kennis van relevante diagnostische testen, die een scherp studieadvies mogelijk maken;
 • Kennis van de organisatiestructuur en mogelijkheden van het aanbod binnen het ROCvA;
 • Kennis van het onderwijs en hulpverleningslandschap in de regio Amsterdam en omstreken;
 • Groot netwerk in het MBO en de jeugdhulpverlening in de regio Amsterdam en omstreken;
 • De vaardigheid op methodische wijze een adviesgesprek te voeren;
 • De vaardigheid diplomatiek en met tact te opereren;
 • De vaardigheid zich dienstverlenend op te stelle en veratwoordelijkheden tussen samenwerkingspartners te scheiden en grenzen te stellen;
 • De vaardigheid mogelijkheden te zien in complexe situaties;
 • Analytische vaardigheden t.a.v. scholings- en hulpverleningsdossiers.

Een veelzijdige tijdelijke baan in een uitdagende en informele werkomgeving waar we aandacht besteden aan onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat je je talent blijft ontwikkelen. We bieden je daarom verschillende mogelijkheden aan om aan je eigen professionalisering en loopbaan te werken. Natuurlijk bieden we een salaris dat past bij de functie (schaal 10 met een max. van € 3823,- bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao BVE, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33%. Het betreft een tijdelijke baan tot 1 augustus 2019.

 

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.

contact

Palm, Niels
inhuurdesk.rocva@nl.randstad.com
0622217990